livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Brussels Lexicon
« ... een deken is 'n sozje en ... 'n sozje is een deken »
Broché / 380 pages / édition de 2009
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9081412108
EAN : 9789081412100
dimensions : 240 (h) x 160 (l) x 23 (ép) mm
poids : 666 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Waarom een Woordenlijst ?

Kennelijk bestaat er een behoefte, vooral bij Brusselaars, om in een hanteerbare en betrouwbare publicatie informatie te vinden over de woordenschat van het authentieke Brussels dialect. Het gaat hier om het Vlaamse, eigenlijk juister het Zuidbrabantse dialect, dat tot in de negentiende eeuw de taal was van de meerderheid van de Brusselaars, maar nu - helaas - nog maar door een kleine minderheid van de Brusselse bevolking gesproken wordt.

We hebben gekozen voor een vertalende woordenlijst, bestaande uit twee delen: Nederlands-Brussels en Brussels-Nederlands. Waarom?

Het eerste deel, Nederlands-Brussels, is in de eerste plaats bestemd voor (vooral jongere?) Brusselaars, die, de een wat vaker dan de ander, Brussels horen spreken of hebben horen spreken en door allerlei recente initiatieven (voorstellingen van het Brussels Volkstejoêter, de Weik van het Brussels, de kolom van Freddi Smekens in Brussel deze Week, etc.) in contact komen met het dialect. Ze vinden het dialect leuk (dat is het ook!) en voelen dat het deel kan uitmaken van hun Brusselse identiteit.

De meesten van hen zijn in het Nederlands opgevoed en/of hebben in het Nederlands school gelopen. Als ze Brussels horen, herkennen ze uiteraard een aantal woorden: van, of, en, rond, kant. Veel woorden hebben in het dialect immers precies dezelfde vorm als in de standaardtaal. Andere zijn eigenlijk dezelfde woorden maar worden anders uitgesproken; dit verschil in uitspraak is in de meeste gevallen systematisch, wat maakt dat die woorden eveneens gemakkelijk herkenbaar zijn en dus ook gemakkelijk onthouden kunnen worden: aan de Nederlandse ij beantwoordt bij voorbeeld meestal in het Brussels een aai, zoals in schraaive, blaaive, kraaige, waain, raaik, waaif etc. Maar het dialect heeft natuurlijk ook zijn ‘eigen’ woordenschat: wegen zijn niet glad, maar gletteg, een verdieping is ’nstozje, een Brusselaar struikelt niet, maar sjoenkelt, hij kust of zoent niet, maar gez/t ’« bês, etc. Voor tal van begrippen gebruikt men Franse of van het Frans afgeleide woorden: cahier, gidong, repeteire, derailleire, etc. Woorden van al die verschillende types hebben we in onze lijst opgenomen.

Anderzijds zijn er ook Brusselaars, niet alleen Nederlandstaligen maar ook Franstaligen, die om dezelfde redenen als hierboven, belangstelling hebben voor het dialect: ook zij hebben in hun jeugd thuis of bij de grootouders Brussels horen spreken, het maakt sowieso deel uit van hun identiteit, ze hebben sympathie voor het dialect en als ze toevallig in contact komen met het dialect willen ze het graag verstaan. Daarom is er ook het tweede deel van onze Woordenlijst, Brussels-Nederlands.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: