livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De buurtspoorwegen in de provincie Brabant (1885 - 1978)
Cartonné / 249 pages / édition de 2000
langue(s) : néerlandais
éditeur : Gérard Blanchart
ISBN : 9074760066
EAN : 9789074760065
dimensions : 302 (h) x 215 (l) x 18 (ép) mm
poids : 1272 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Het succes geoogst door de vorige uitgaven over de tramlijnen in de streek van Charleroi heeft de AFCC ertoe aangezet om een derde werk te publiceren, dat ditmaal gewijd is aan de buurtspoorwegen in de provincie Brabant. Bij het begin van de Franse vertaling van het werk van Jos NEYENS "De Buurtspoorwegen in de Provincie Brabant", heeft de Association de lay-out van haar voorgaande publicatie willen toepassen op een tweede uitgave van deze vertaling.

De geschiedenis vertellen van deze talloze lijnen, waarvan sommige reeds langer dan veertig jaar niet meer bestaan, was een gewaagde maar tegelijk ook boeiende onderneming.

Omdat wij wilden inspelen op de wens van de talrijke lezers van ons werk over de buurtspoorlijnen van Charleroi en het Centrum, hebben wij dezelfde presentatie getracht om te behouden en hebben wij zoveel mogelijk plaats ingeruimd voor de vaak zo suggestieve foto's.

Wij hebben de verschillende hoofdstukken geklasseerd, al naargelang de tractie die op die lijnen werd gebruikt. De geëlektrificeerde lijnen zijn gegroepeerd volgens hun vertrek van uit Brussel. De historische overzichten waarmee elk hoofdstuk begint, bevatten geen enkele verwijzing met betrekking tot het rollend materieel. Wij hebben ervoor gekozen om die toelichtingen te geven bij de onderschriften van de foto's waarop dat materieel staat afgebeeld.

In onze schema's hebben wij de aansluitingen en verbindingen weggelaten die reeds verdwenen waren vóór de lijnen in kwestie werden afgeschaft, behalve wanneer de vermelding van een vorige toestand historisch interessant was en de presentatie ook niet verzwaarde.

Op deze schema's hebben wij enkel de lijnen en de aansluitingen aangebracht, waarvan wij de ligging met zekerheid konden weergeven.
Voor bepaalde lijnen, die reeds meer dan dertig jaar niet meer bestaan, hebben wij, waar er geen echt betrouwbaar materiaal bestond, ons moeten tevreden stellen met een zeer beknopt schema. Daar wij een netwerk van een tweetalige provincie moesten beschrijven, werden wij geconfronteerd met het probleem van de juiste schrijfwijze van sommige plaatsnamen. Wij hebben besloten om per stad of gemeente één enkele benaming te gebruiken, zowel in de tekst als in de schema's. In onze keuze hebben wij ons laten leiden door de benamingen die gebruikt worden in de lijst "De Belgische Postnummers" die in 1990 door "De Post" is uitgegeven. Wanneer deze lijst voor eenzelfde plaats twee mogelijke schrijfwijzen vermeldde, hebben wij voor de Franse schrijfwijze geopteerd (dit is immers de taal waarin dit werk is geschreven) om de tekst niet onnodig te bemoeilijken.

Wij zijn er ons van bewust dat dit werk hiaten en fouten bevat. Daarom verzoeken wij onze lezers om enig begrip te tonen voor deze onvolmaaktheden. Wij zullen hun constructieve opmerkingen in dank aanvaarden.

De foto's waarbij de maker ervan vermeld staat, worden weergegeven met de toelating van de fotograaf. Wanneer niet kon worden achterhaald wie de foto ooit heeft genomen, is de weergave ervan toegelaten door de persoon in wiens collectie deze foto zich bevond en wordt alleen zijn naam vermeld. Wij verzoeken de fotograaf die een van de foto's, waaronder geen naam prijkt, formeel als een der zijnen foto van hem herkent, meteen contact met ons op te nemen.
d'autres ouvrages de Association Ferroviaire des Cheminots de Charleroi
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: