livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Groeten uit Moerkapelle
Cartonné / 118 pages / édition de 2000
langue(s) : néerlandais
éditeur : Voet
ISBN : 9073647355
EAN : 9789073647350
dimensions : 212 (h) x 216 (l) x 13 (ép) mm
poids : 518 grammes
DISPONIBLE
très bon état
21,95 EUR
référence : 1009407
Tous les prix incluent la TVA
Al enige járen liep ik met het idee rond om een fotoboek over Moerkapelle te maken. Het was immers al vele járen geleden dat het enige fotoboek over Moerkapelle, van de heer G.J.A. Runslnk, verscheen. Bovendien zijn nog maar enkele járen geleden wél fotoboeken in deze "Groeten uit ..."-serie van zowel Zevenhuizen als Nleuwerkerk aan den IJssel verschenen. Omdat Ik oude ansichtkaarten van Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerkapelle verzamel, lag het voor mij voor de hand om een fotoboek over Moerkapelle te maken.

Maar hoe doe je dat als je er nooit hebt gewoond? Ik had al ervaring met het schrijven van een boek als dit en wist dat het moeilijk zou worden, zeker als je geen directe binding met Moerkapelle hebt. Er zijn voor mij twee belangrijke redenen geweest om dit boek toch te schrijven. De eerste reden was de toezegging van de stichting Oud Zevenhulzen/Moerkapelle om zowel materiaal als haar netwerk ter beschikking te stellen. De tweede reden was het feit dat mijn schoonvader Dirk van Vliet (Ceeszn) In Moerkapelle Is opgegroeid en mij eveneens wilde helpen. Met hem heb ik het allereerste concept van dit boek opgezet. Ik ben zowel de stichting als mijn schoonvader veel dank verschuldigd; zonder hen was dit boek er niet gekomen.

Tevens wil Ik een leder bedanken die mij zo vriendelijk te woord heeft gestaan, die mij foto's heeft geleend of anderszins bij de totstandkoming van dit boek behulpzaam was. Het zou te ver voeren om hier Iedereen persoonlijk te noemen; het zijn echt tientallen Moerkapellenaren dan wel ex-Moerkapellenaren die mij hebben geholpen!

De ervaring leert dat het welhaast onmogelijk Is een boek als dit foutloos af te leveren. Voor eventuele fouten wil Ik mij bij voorbaat verontschuldigen. Ik heb veel moeite gedaan om zoveel mogelijk namen van personen op de foto's te achterhalen en deze te controleren. Toch blijven sommigen anoniem, Is er twijfel bij andere namen en Is de schrijfwijze van een naam soms ook niet helemaal zeker (Is het Boevé, Boevée of Boevee?, Luijtjes of Luytjes?, Hertog of Den Hertog? om maar een paar voorbeelden te noemen). Het meeste In dit boek Is gebaseerd op mondelinge overlevering en niet op diepgaand archiefonderzoek. Een fout zit al met al In een klein hoekje. De auteur houdt zich te allen tijde aanbevolen voor verbeteringen en aanvullingen.

Rest mij niets anders dan u veel lees- en kijkplezier te wensen op de denkbeeldige wandeling door Moerkapelle!
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: