livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Breda in Beeld 1940 - 1985
Relié / 200 pages / édition de 1984
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9071077020
EAN : 9789071077029
dimensions : 290 (h) x 225 (l) x 16 (ép) mm
poids : 1085 grammes
DISPONIBLE
très bon état
7,95 EUR
référence : 1007650
Tous les prix incluent la TVA
Na Breda in Beeld 1860 - 1940, dat vorig jaar verscheen, brengt dit boek de periode 1940 tot heden in beeld. De opzet van beide boeken is gelijk: aan de hand van tekst en foto's is het leven in én het uiterlijk van Breda vastgelegd.

De inhoud valt in drie, ongeveer gelijke, delen uiteen. Het eerste gedeelte beschrijft de lotgevallen van de Bredanaars en hun stad gedurende de Tweede Wereldoorlog. Aandacht wordt besteed aan de evacuatie, de bezetting, het verzet en de bevrijding.
Bijna uitsluitend aan de hand van door tientallen Bredanaars ingezonden foto's worden deze vijf jaren in beeld gebracht.

Het tweede gedeelte behandelt de na-oorlogse gedaanteverandering van de stad. Hoofdthema's daarin zijn de uitbreidingen, de snelle groei en de vernieuwing van de oude binnenstad. De foto's tonen hoe het was en hoe het geworden is.

Het derde en laatste gedeelte geeft een beeld van het leven in onze gemeente: de gedenkwaardige gebeurtenissen, de feesten (o.a. Oranjefeest 1952), de politiek, verenigingsleven, sport, werk, onderwijs etc, kortom de menselijke kant van het stedelijk verleden.

Het grootste probleem bij de samenstelling van een dergelijk boek is het maken van een selectie uit de grote hoeveelheid materiaal en het rangschikken ervan tot een verantwoord verhaal. Daarbij moet worden opgemerkt dat er voor de jaren 1940-1943 minder materiaal beschikbaar was. Het probleem bij de na-oorlogse periode is dat hierover nog weinig is vastgelegd; dat deze periode nog niet "bezonken" is. Juist door de veelheid aan (onbewerkt) materiaal is het bovendien vaak moeilijk juist de gegevens te vinden die men nodig heeft. Verder moet opgemerkt worden dat de gekozen volgorde vanzelfsprekend arbitrair is. Maar ook binnen deze beperking is het om technische redenen onmogelijk tot een volmaakte volgorde te komen. De foto's en bijschriften staan per blok bij elkaar, maar daarbinnen zijn onregelmatigheden mogelijk, waarvoor mijn excuses.

Dit boek kon tot stand komen dankzij de welwillende medewerking van instellingen als het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum, het Gemeentearchief, de K.M.A., de Bredase Krant, maar vooral ook dankzij het enthousiasme van honderden (oud-)stadsgenoten, die materiaal en informatie ter beschikking hebben willen stellen.

Helaas kan ik niet allen hier noemen. De namen van personen, wier foto's werden opgenomen, vindt men achter in dit boek. Vele anderen hebben echter eveneens hun medewerking verleend en zouden feitelijk evenzeer genoemd dienen te worden. Hoewel dit niet mogelijk is, hoop ik. dat zij niettemin overtuigd zijn van mijn erkentelijkheid. In het bijzonder wil ik ten slotte nog bedanken: mevrouw H.M. Huijgens (gemeente archiefdienst), de heer H.J. Wolf (K.M. A.), de heer F. Kimmel (Stedelijk en Bisschoppelijk Museum), Frans Oudejans (Bisdom Breda), Leo Nierse (Bredase Krant), Theo van Meijel en zijn medewerkers van boekhandel Gianotten, en de medewerkers van drukkerij Gianotten.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: