livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Medailles rond de Belgische aanwezigheid in Midden-Afrika 1876-1960
Broché / 256 pages / édition de 1996
langue(s) : néerlandais
ISBN : 906637067X
EAN : 9789066370678
dimensions : 245 (h) x 172 (l) x 16 (ép) mm
poids : 655 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Op 30 juni 1960 hield Belgisch-Kongo op te bestaan. Een nieuwe onafhankelijke Staat ontstond in Afrika waar sedert 1957 de vroegere kolonies van de Europese Staten de ene na de andere het statuut van soevereine Staat bereikten.

De Republiek van Kongo, nadien Zaïre, volgde op wat vroeger de Onafhankelijke Kongostaat en Belgisch-Kongo was, en waarvan het grondgebied zich in grote lijnen uitstrekt over het hydrografische bekken van de Zaïre, de vroegere Kongostroom.*

De polemieken rond de ‘koloniale’ periode van de Afrikaanse Staten en de positieve of negatieve gevolgen hiervan, kunnen niet beletten dat deze periode 'nolens, volens’ deel uitmaakt van de geschiedenis van deze Staten.

Munten en medailles behoren tot de documenten die bijdragen tot het staven van gebeurtenissen uit de verre of recente geschiedenis van een land.

Er bestaan weliswaar talrijke werken die de geschiedenis van een land beschrijven aan de hand van munten, maar dergelijke studies, gewijd aan medailles, zijn eerder schaars.

En toch zijn medailles het ‘geheugen in metaal’ van de geschiedenis. Zij leveren ons de herinnering over aan vrouwen of mannen die in hun tijd opvielen door hun prestaties of door hun bijdragen op de verschillende gebieden waarop zij actief waren.

Ook ondernemingen en instellingen maakten deel uit van de geschiedenis van deze periode en gaven eveneens aanleiding tot het slaan van medailles.

Het is daarom dat deze tentoonstelling en deze catalogus gewijd zijn aan medailles, plaketten en penningen die een beeld ophangen van de Belgische aanwezigheid in Midden-Afrika van 1876 tot 1960. (Kongo en Ruanda-Urundi).

De inrichters hebben gepoogd zo volledig mogelijk te zijn door ook de medailles op te nemen die min of meer in verband staan met personen of gebeurtenissen uit deze periode. Zij zijn daarbij uitgegaan van de verzamelingen van het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, van deze van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren en die van privé-verzamelaars.

Ongetwijfeld zijn niet alle medailles, plaketten of penningen in deze lijst opgenomen. Daarom zouden de inrichters allen die deze lacunes kunnen aanvullen, zeer dankbaar zijn.

Na de inleidende hoofdstukken is de catalogus chronologisch onderverdeeld in drie delen:

- van de Aardrijkskundige Conferentie van Brussel tot de Onafhankelijke Kongostaat;
- van de Onafhankelijke Kongostaat tot de aanhechting door België;
- Belgisch-Kongo.

Elk hoofdstuk bestudeert achtereenvolgens de personen, de ondernemingen, de instellingen. Het is de begindatum van de activiteit of het van kracht worden, die de rangschikking in deze of gene periode bepalen. Het hoofdstuk over Belgisch Kongo, dat ruimer gestoffeerd is, bevat supplementaire onderverdelingen die betrekking hebben op de aanhechting, de veteranen, de oorlog 1914-1918. de reizen van de leden van de Koninklijke familie.

In elk hoofdstuk of elke onderverdeling volgen de medailles elkaar in alfabetische orde op, volgens de naam van de voorgestelde personen, ondernemingen of instellingen. De medailles over eenzelfde onderwerp zijn onder een enkele benaming bijeengebracht volgens de chronologische orde van uitgave.

Biografische nota’s of beschrijvingen van de voornaamste activiteiten worden vermeld vóór de presentatie van elke medaille, voorzijde en keerzijde.

Bij het samenstellen van deze catalogus heeft de auteur niet de bedoeling [...]
rechercher des articles similaires par thème: