livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Relié / 228 pages / édition de 1995
langue(s) : néerlandais
éditeur : Ludion
ISBN : 905544054X
EAN : 9789055440542
dimensions : 314 (h) x 248 (l) x 27 (ép) mm
poids : 1725 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Het is een buitenkans om het werk van een van de grote Vlaamse Primitieven te kunnen voorstellen. Deze tentoonstelling, die bijna driekwart van het œuvre van Petrus Christus bijeenbrengt, is tegelijk ook de eerste die uitsluitend aan deze kunstenaar is gewijd en bovendien de eerste belangrijke expositie van de renaissancekunst benoorden de Alpen in de Verenigde Staten sinds de baanbrekende tentoonstelling van het Detroit Institute of Arts in i960.

Meer dan een simpele oefening in het samenbrengen van kunstwerken is het opzetten van een dergelijke tentoonstelling een leerzame onderneming. Deze expositie stelde ons meer bepaald in staat Petrus Christus op een andere manier te bekijken, niet zomaar als een navolger van Jan van Eyck, maar als een kunstenaar met heel eigen gevoeligheden. Anders dan Van Eyck, die in dienst van de Bourgondische hertogen werkte, vond Christus zijn clientèle onder de burgers en de rijke buitenlandse kooplieden die zich in Brugge hadden gevestigd. Om die reden weerspiegelt zijn werk in menig opzicht de artistieke normen van zijn tijd op een veelomvattender wijze dan de kunst van Van Eyck, en is de studie van zijn leven en werk van bijzonder belang voor een beter begrip van de vroege kunst in de Nederlanden.

De tentoonstelling verschafte ons niet alleen de gelegenheid om de werken van Petrus Christus uitvoerig te bestuderen, ze heeft ons er ook toe aangezet om zijn schilderijen in de collectie van het Metropolitan Museum opnieuw nader te gaan bekijken. Zo heeft het hernieuwde onderzoek van het Portret van een kartuizer en van de Heilige Eligius uitgewezen dat de aureolen van de figuren latere toevoegingen waren. Hubert von Sonnenburg, Sherman Fairchild Chair-man van het Department of Paintings Conservation, heeft deze toevoegingen recent weggenomen en zo de schilderijen dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van de kunstenaar gebracht.

We zijn in de eerste plaats dank verschuldigd aan de sponsors van de tentoonstelling, het National Endowment for the Arts, de David H. Koch Charit-able Foundation, de William Randolph Hearst Foundation en de Andrew W. Mellon Foundation. Wij danken ook van harte de Vlaamse deelregering en de Belgian American Educational Foundation voor bijkomende financiële steun. Ten slotte willen wij in onze erkenning ook het National Endowment for the Humanities, de Christian Humann Foundation en de Samuel H. Kress Foundation betrekken, voor hun bijdragen tot de tentoonstelling. Veel zijn wij ook verschuldigd aan de Robert Lehman Foundation, die zo bereidwillig was de Lehman Galleries ter beschikking te stellen.

Voorts gaat onze oprechte dank naar de instellingen die het ons mogelijk hebben gemaakt eenentwintig schilderijen bijeen te brengen, bijna drie vierde van het bekende oeuvre van Petrus Christus, waaronder ook de vijf tekeningen die aan Christus worden toegeschreven en het enige verluchte handschrift waarmee hij in verband wordt gebracht. We danken Maryan W. Ainsworth, Senior Research Fellow aan het Metropolitan Museum, die de tentoonstelling organiseerde. Zij selecteerde de werken, ontwikkelde een nieuwe methodologische benadering, die in haar essay wordt uiteengezet, en schreef de catalogusnotities. Bepaalde sleutelwerken — de Berlijnse luiken, de Londense portretten van een jongeman en van Edward Grymeston, de Brusselse Bewening en de Madonna ten halven lijve van de verzameling Bentinck-Thyssen — werden te kwetsbaar bevonden om te reizen en zijn voorgesteld aan de hand van nieuwe technische gegevens.

Zowel de catalogus als de tentoonstelling werden verrijkt met andere bijdragen. Maximiliaan P. J. Mar-tens, universitair hoofddocent Middeleeuwse Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelde [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: