livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De eeuw van de stad : Over stadsrepublieken en rastersteden, 2 tomen
Broché / 720 pages / édition de 2003
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9040301891
EAN : 9789040301896
dimensions : 265 (h) x 190 (l) x 55 (ép) mm
poids : 1920 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Deel 1 : Voorstudies
Deel 2 : Witboek

"Stedelijkheid is de toekomst van Vlaanderen". "De stadsrepubliek steunt op participatieve democratie en groeit rond projecten”. “De rasterstad vraagt een andere politieke en beleidsmatige aanpak’’. Deze en andere stellingen staan in dit Witboek.

“De Eeuw van de Stad" is de neerslag van een tweejarig proces waaraan een duizendtal academici, experten en geïnteresseerden hebben meegewerkt. Vertrekpunt waren veertien achtergrondrapporten opgesteld vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Een Task Force van vijftien academici heeft er ruim een jaar over gediscussieerd. Een redactie van zes leden heeft er negen maanden aan geschreven. Het resultaat is een zeer vernieuwende bundeling van de kennis over de stedelijke dynamiek in Vlaanderen.

Het boek neemt stelling in. Stedelijkheid is de conditie van deze eeuw. Steden zijn de knooppunten voor sociale en politieke wederopbouw. Daaruit volgen dan ook nogal ingrijpende accentverschuivingen in het politieke bedrijf. Voor stadsprogramma's en stadsprojecten. Voor participatieve democratie. Voor meer transversale bevoegdheden. Voor een stadsrepubliek.

Het ligt voor de hand dat dit alles het voorwerp wordt van een brede maatschappelijke discussie. Een discussie waartoe dit Witboek een aanleiding is. Een discussie die in veertien steden zal worden voortgezet. Een discussie waartoe elke lezer wordt uitgenodigd.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: