livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Tongeren in oude prentkaarten, deel 3
Cartonné / 76 pages / édition de 1995
langue(s) : néerlandais
collection : Toen Boekje
ISBN : 9028860266
EAN : 9789028860261
dimensions : 150 (h) x 210 (l) x 9 (ép) mm
poids : 236 grammes
DISPONIBLE
très bon état
17,95 EUR
référence : 1008933
Tous les prix incluent la TVA
Tongeren is de oudste slad van België en reeds in 1985 werd het 2000-jarig bestaan luisterrijk gevierd. De grote ringmuur werd in de eerste eeuw aangelegd en was zelfs groter dan die van Keulen. Hij omsloot de Stad, die in dambordvorm was aangelegd.

De ondergrond van Tongeren is ongelooflijk rijk aan allerhande Romeinse artefacten en het Gallo-Romeins museum bezit dan ook een enorme schat aan bodemvondsten die getuigen van de oudheid van de stad.

Atuatuca Tungrorum was een knooppunt van belangrijke wegen, komend uit Bavay,Tienen, Nijmegen, Herstal, Aarlen en Keulen. Op de plaats waar ze samenkwamen stond de befaamde mijlpaal van Tongeren, die de afstanden lussen Aluatuta en de grote centra van Gallië en Germanië aangaf.

In het begin van de vierde eeuw, na de verwoesting van de stad door de Franken, werd de stadskern door een kleinere, stevigere muur omringd. Atuatuca Tungrorum was nu een sterke vesting in het nieuwe verdedigingsstelsel van het Romeinse Rijk.

Omstreeks die tijd drong de evangelisatie tot onze streken door en volgens overlevering bouwde Sint Maternus te Tongeren zijn eerste kerk. Sint Servaas was er bisschop tussen 344 en 384, waarna hij zijn zetel naar Maastricht verplaatste.

De Merovingers lieten geen geschreven sporen na en pas in 870 treft men de naam Tongeren opnieuw in geschreven documenten aan. Door de akte van Meersen behoorde de stad nu onder Karel de Kale, koning van West-Francië. Tien jaar later werd de stad bij Duitsland ingedeeld en dit bleef zo tot in 1795.

De bisschoppen van Tongeren die te Luik resideerden, kregen geleidelijk steeds meer territoriale rechten die elders aan graven toebedeeld werden. In 884 schonk Karel de Dikke de lijfeigenen van de koninklijke fiscus, die te Tongeren verbleven, aan de Luikse kerk. Hierdoor werd bevestigd dat de grond waarop ze verbleven, al vroeger aan de bisschopszetel behoorde. Rond die tijd kwam ook het munster van Tongeren tot stand en hieruit zou de middeleeuwse stad geboren worden.

De bevolking organiseerde zich bestuurlijk tot gemeente en nadat Gerard van Loon en Hendrik I van Brabant de stad in as gelegd hadden, begon men de stad opnieuw te versterken. De nieuwe omwalling werd tussen 1257 en 1264 gebouwd, maar uit geschriften bleek dat de Moerenpoort en de Kruispoort van oudere datum waren en dus reeds eerder bestonden.

In de 14e eeuw ontstonden de ambachten en reeds in de 13e eeuw zegden de fraters van de munslerkerk hun strenge gemeenschapsleven vaarwel en namen ze hun intrek in mooie patriciërshuizen (zogenaamde kanunnikenhuizen). Binnen de stadsmuren vestigde zich een groot aantal kloosters en ook de armenzorg kwam op gang. De 23e augustus 1677 vormde ontegensprekelijk de donkerste datum in de geschiedenis van de stad. Liefst 515 huizen werden er toen door de Franse soldaten onder leiding van generaal Calvo in brand gestoken. Op 19 september van datzelfde jaar waren de Fransen er terug en staken ze de overblijvende huizen in brand.

De franse Revolutie, die vanaf 14 juli 1789 over Europa raasde, poogde een antwoord te geven op de misbruiken van het Ancien-Regime. Wat door eigen mensen niet goedschiks tot stand kon worden gebracht, werd met geweld door de Franse legers opgedrongen. Op 1 oktober 1795 lijfden ze het prinsbisdom Luik bij Frankrijk in. De voormalige burgemeester en raad werden door de municipale agent en dito raad vervangen. Ambachten werden ontbonden en Tongeren werd ingedeeld bij het "Departement van Nedermaas", dat Maastricht als hoofdplaats had. De kloosterorden werden ontbonden en hun goederen [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: