livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Antwerpse stadstram in beeld
Cartonné / 116 pages / édition de 1979
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9028800875
EAN : 9789028800878
dimensions : 150 (h) x 210 (l) x 12 (ép) mm
poids : 313 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
De noodzakelijkheid om een stedelijke openbare vervoerdienst te Antwerpen in te richten kwam tot uiting na de afbraak van de Spaanse vestingen in 1864-1865. Tevens groeide de bevolking gestadig aan. Antwerpen telde op 31 december 1856 98.291 inwoners. Tien jaar later was het aantal reeds gestegen tot 116.665 en op 31 december 1900 was dit meer dan verdubbeld (272.831). De opkomst van de spoorwegen speelde eveneens een belangrijke rol. Vanaf 1836 (ingebruikstelling van de spoorlijn Antwerpen-Brussel) ging het reizigersvervoer per trein in stijgende lijn, zodat er omnibusdiensten ingericht werden tussen het Ooststation (nu Centraal Station) en de verschillende plaatsen in de stad. Op 27 juni 1865 werd er voor het eerst aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen een aanvraag ingediend voor het bekomen van een vergunning voor het exploiteren van een paardetramdienst, de zogenaamde "Tramway Américain". Maar het is eerst op 14 maart 1871 dat de gemeenteraad het beginsel aanneemt om drie paardetramlijnen aan te leggen en dat dit zou geschieden bij openbare aanbesteding. Met Klein Berchem-Kermis, namelijk op zondag 25 mei 1873, is het dan zover en wordt de eerste paardetramlijn tussen Berchem (Kerk) en Antwerpen (Meir) plechtig in gebruik genomen. Het paardetramnet neemt bestendig uitbreiding en in 1893 tellen wij negen verschillende exploitatiemaatschappijen, waaronder één omnibusmaatschappij.

In de loop van 1895 ontstond bij een aantal personen de idee om een financieringsgroep op te richten, die op 24 april 1900 leidde tot de stichting van de "S.A. Compagnie Générale des Tramways d'Anvers" (C.G.T.A.), met als taak de elektrificatie en de exploitatie van het ondertussen één gemaakte tramnet. Tijdens de jaren 1902 en 1903 wordt het paardetramnet geëlektrificeerd, zodat op maandag 30 november 1903, in de namiddag, de laatste paardetram de stallen binnenreed. Enkel de N.M.V.B.-lijn Antwerpen (Varkensmarkt)-Merksem (Oude Bareel) bleef tot in 1908 met paarden geëxploiteerd. Tot bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt het net hoofdzakelijk uitgebreid naar de randgemeenten. Tussen de twee oorlogen gaat de uitbreiding van het net verder en zien we dat bestaande baanvakken worden verlengd of tracéaanpassingen kennen. Volgens de vervoersbehoeften komt er een aantal tramlijnen tot stand, waarvan er meerdere tot na de Tweede Wereldoorlog blijven bestaan. In 1926 wordt de maatschappij "Antwerpsche Autobussen N.V." opgericht voor de exploitatie van autobuslijnen. Zij neemt de twee bestaande lijnen van de Dokken over van "Les Autobus Belges", alsook het materieel en de garage in de Vestingstraat te Antwerpen. Vanaf 1 januari 1927 wordt het tramnet overgenomen door de "S.A. Tramways d'Anvers" (T.A.).

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 en onmiddellijk daarna wordt alles in het werk gesteld om de bestaande [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: