livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De kathedraal van Sint-Michiel & Sint-Goedele
Relié / 288 pages / édition de 2000
langue(s) : néerlandais
éditeur : Lannoo
ISBN : 9020927159
EAN : 9789020927153
dimensions : 337 (h) x 260 (l) x 35 (ép) mm
poids : 2580 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
De Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel, een parel van de gotische bouwkunst in ons land, is een van de meest prestigieuze symbolen uit onze cultuurgeschiedenis. Zij is een gebedshuis voor het volk, een kerk van koningen en hertogen, een oord van bewondering, een bewaarster van talrijke kunstwerken en een belangrijke getuige van het historische verleden.

Wel heeft zij, vooral gedurende de laatste eeuw, zwaar geleden onder de milieuvervuiling. De zandige kalksteen waarin zij werd opgetrokken is niet bestand tegen een zwavelrijke stadsatmosfeer. Ingrijpende restauratiewerken waren onafwendbaar. Na de herstelling van de westgevel en de beide torens in de járen 50 en 60 vielen de werken gedurende meer dan tien jaar stil.

Einde 1981 kwam er gelukkig een keerpunt. De regering besloot toen de restauratiewerken toe te vertrouwen aan de Regie der Gebouwen. Met het Koninklijk Besluit van 5 maart 1936 werd de kerk immers tot nationaal of federaal monument benoemd.

De restauratie van de majestueuze kathedraal is een uitstekend voorbeeld van de complexe opdracht van de Regie der Gebouwen. De verantwoordelijken dienen het traditionele vakmanschap, dat de geest en de oude substantie van het historische monument in ere houdt, te koppelen aan de moderne wetenschappelijke methoden en de nieuwste computertechnieken die de stabiliteit van het gebouw en de duurzaamheid van de kostbare restauratiewerken verzekeren. Dankzij de coherente en intense samenwerking tussen de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen en externe privé- en overheidsinstanties kon het welslagen van deze restauratie worden verzekerd.
Grosso modo werden tijdens de eerste fase, van 1983 tot 1990, het schip en de dwarsbeuken gerestaureerd. De tweede fase, van 1991 tot 1999, omvatte de restauratie van het koor, de kooromgang, de Sacramentskapel en de Onze-Lieve-Vrouwka-pel. Bovendien werden de grondvesten blootgelegd van de Romaanse kapittelkerk, die vanaf 1225 plaatsmaakte voor de huidige gotische kerk, en werden zij toegankelijk gesteld via twee archeologische ondergrondse ruimten.

De voltooiing van de restauratiewerken gaf aanleiding tot de uitgave van dit boek over de voormalige kapittelkerk of collegiale Sint-Goedele, sinds 1962 Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.

De auteurs, verbonden aan onze universitei-ten en aan onze wetenschappelijke instellingen, schetsen aan de hand van talrijke documenten de geschiedenis en de restauratie van deze kerk. Zij beschrijven tevens de bouwgeschiedenis, het bewaarde kunstpatrimonium, de glasramen en de muziekgeschiedenis. Deze uitgave biedt door de boeiende en uitvoerig gedocumenteerde tekst en door de schitterende illustraties een fascinerend beeld van een uniek cultuurhistorisch monument.

‘Morgen werd gisteren geschreven’, dichtte Henriëtte Roland Holst. Daarom moeten wij evenzeer aandacht schenken aan ons rijk verleden als aan onze hoopvolle toekomst. Want wie zijn verleden niet bewaart, heeft niets om de toekomst mee op te bouwen.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: