livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Vandaag - Nummers 1 tem 11
Reliure toile / 286 pages / édition de 1929
langue(s) : néerlandais
éditeur : Vandaag
dimensions : 307 (h) x 235 (l) x 20 (ép) mm
poids : 1110 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Nummers 1 tem 11 van de in 1929/1930 verschenen tijdschrift Vandaag, met als hoofdredacteur Herman Teirlinck en redactiesecretaris Maurice Roelants.

De paginatie loopt door tot 286.

Nummer 7 is een dubbelnummer over Antwerpen, nummer 1 bevat een interview met Pieter Bruegel.

Zelden wordt het tijdschrift Vandaag, Vlaamsche halfmaandelijksche Kroniek vermeld, een late en kortstondige opflakkering van de geest van ruime culturele belangstelling eigen aan de generatie van Van Nu en Straks. Het Brusselse tijdschrift haalde niet meer dan twintig nummers tussen 15 februari en 5 december 1929, waarop in januari 1930 nog een dubbelnummer, uitsluitend aan toneel gewijd, het licht zag, dit in weerwil van een kwalitatief en kwantitatief indrukwekkende redactie.

Hoofdredacteur en leider van de toneelrubriek was Herman Teirlinck, redactiesecretaris Maurice Roelants. De niet minder dan twintig rubrieklèiders droegen stuk voor stuk klinkende namen, of ze nu hoofdzakelijk tot de academische wereld behoorden, zoals P. de Keyser (folklore), P. van Oye (natuurwetenschappen), J.E. Verheyen (opvoedkunde), Ch. van Langenhove (taalkunde), St. Leurs (toerisme), E. de Bruyne (wijsbegeerte), R. Borginon (rechtswetenschap), of - voor sommigen: bovendien - over een gevestigde literaire faam beschikten, verworven op de diverse thuisfronten van de laatste dertig jaar literatuurhistorie. Naast hoofdredacteur H. Teirlinck waren verder werkzaam: H. van de Velde (architectuur en sierkunsten), A. Vermeylen (Nederlands proza). E. de Bom (kunstvaria), F.V. Toussaint van Boelaere (Frans proza), Karel van de Woestijne (Nederlandse en Franse poëzie), Lode Baekelmans (bibliotheekwezen), allen voortkomend uit Van Nu en Straks; J. Muls (beeldende kunst) vertegenwoordigt de afsplitsing ervan in Vlaamsche Arbeid; Paul Kenis (Duitse letteren) behoort tot de Boomgaard-generatie, Fr. de Backer (Engelse letteren) tot de Frontgeneratie; als tegenwicht voor de Fonteinier en redactiesecretaris Maurice Roelants fungeert J.A. Goris (Marnix Gijsen) als rubriekleider sociale wetenschappen, terwijl de filmrubriek in handen is van Joris de Maegt en die van de muziek geleid wordt door Karel Albert.

Gedrukt in een royaal formaat van 32 × 24,5 cm, waren de overigens vrij dunne afleveringen van gemiddeld 24 bladzijden rijk geïllustreerd met fotomateriaal.
d'autres ouvrages de Herman Teirlinck
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: