livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Groot Bornem 1900 - 2000 : Kroniek van honderd jaar dorpsleven
Cartonné / 96 pages / édition de 2000
langue(s) : néerlandais
éditeur : Hisstory
ISBN : 9612233268
EAN : 9789612233266
dimensions : 301 (h) x 215 (l) x 13 (ép) mm
poids : 660 grammes
DISPONIBLE
très bon état
34,95 EUR
référence : 1019703
Tous les prix incluent la TVA
VOORWOORD VAN DE AUTEUR

In het verloop van honderd jaar, een eeuw, kan er veel gebeuren in een gemeente en zeker in vier gemeenten die in de loop van die eeuw fusioneerden.

Uiteraard is deze kroniek een selectie van gegevens, foto's en documenten die beschikbaar waren of beschikbaar gesteld werden door verenigingen en particulieren. Wij zijn JOS WINCKELMANS veel dank verschuldigd omdat hij zijn uitgebreide en systematisch verwerkte verzameling streekgebonden foto's ter beschikking wilde stellen. Ook diverse verenigingen en particulieren bedanken wij voor het lenen van hun foto’s, zo ook E en D Printing NV Digitale drukkerij.

Sommige gebeurtenissen, en ook personen, drukten op de één of andere manier een stempel op het gemeenschapsleven. Door hun uitzonderlijk karakter, of het unieke van het gebeuren, zitten andere gebeurtenissen dan weer vastgeroest in het geheugen van diegenen die ze hebben meegemaakt en komen zij regelmatig terug in de verhalen van ‘de goede oude tijd’.

De selectie gebeurde zo objectief mogelijk, rekening houdend met diverse invalshoeken. Het werk is zeker niet volledig, daarvoor zou een veel lijviger boek noodzakelijk zijn.

Wij hebben gemeend dat bij de eeuwwisseling, deze verzameling van beeld en informatie aangaande de afgelopen eeuw een aangenaam hulpmiddel kan zijn om herinneringen op te roepen. Sommige zullen ons met nostalgie vervullen, andere zullen dan weer wijzen op het feit dat er veel veranderd is, ten goede of ten kwade.

Juliaan Maerevoet


VOORWOORD VAN DE BURGEMEESTER

‘Het dorpsleven’ in de kijker zetten blijft meer dan ooit actueel, zelfs op de drempel van de 21ste eeuw. Het begrip dorpsleven ging immers gepaard met het instandhouden van een gemeenschap waar het goed was om samen te leven; de dorpsbewoners leefden als het ware in een ruime familiekring.

Onderwijl is er veel veranderd en zeker ook verbeterd. De informaticamaatschappij waarin wij vandaag leven, geeft natuurlijk andere perspectieven. De mogelijkheid om directe contacten te leggen tussen mensen over de landsgrenzen heen is natuurlijk een positieve evolutie.

Het terugblikken in beeld en tekst naar de voorbije honderd jaar blijft een boeiend gegeven. Hopelijk vindt de lezer/kijker een evenwicht tussen een zekere nostalgie naar het verleden en een positieve kijk op de vele veranderingen die hebben plaatsgevonden.

Wij denken nochtans dat dit document ook nu een grote betekenis heeft en het belang onderstreept van de noodzaak van een goed rentmeesterschap.

Bornem bezit een enorme rijkdom aan natuur, gebouwen, straten, pleinen en waarom zou

ik ook niet spreken over ‘wijze van leven’? Dit alles moet als een zeker cultuurbezit niet alleen bewaard worden, maar ook in de samenleving van morgen een blijvende waarde betekenen. Ik meen dan ook dat deze ‘kroniek van honderd jaar dorpsleven’, naast het genot dat de lezer/kijker er aan heeft, ook een belangrijke bijdrage zal leveren om in de toekomst ons rijk patrimonium als cultuurbezit te bewaren.

Hiervoor wil ik dan ook de heer Juliaan Maerevoet, schrijver van dit boek, bijzonder danken.

J. Van Eetvelt
burgemeester
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: