livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Les LOCOMOTIVES à VAPEUR de l' «ETAT BELGE» - De STOOMLOKOMOTIEVEN van de Belgische STAATSSPOORWEGEN 1864 - 1926
par Collectif
« Die DAMPFLOKOMOTIVEN der Belgischen STAATSBAHNEN - The STEAM LOCOMOTIVES of the Belgian STATE RAILWAYS 1864 - 1926 »
Reliure par anneaux / 108 pages / non daté ou dépôt légal à parution
langue(s) : français, néerlandais, anglais, allemand
dimensions : 298 (h) x 225 (l) x 21 (ép) mm
poids : 700 grammes
DISPONIBLE
très bon état
39,95 EUR
référence : 1018480
Tous les prix incluent la TVA
De plannen van deze brochure "B.V.S.Documentatie 1" zijn hoofdzakelijk afkomstig van de voormalige "Chemins de Fer de 1'Etat Beige" (E.B.). Ze werden opgesteld door Het Tekenbureau van de E.B. op het einde van vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. De titels en de legendes van deze plannen zijn derhalve ééntalig frans. De viertalige inhoudstafel en het dito lexicon met de technische termen helpen de lezer, die de originele legende niet begrijpt.

De oorspronkelijke verzameling plannen was niet eenvormig op het gebied van de schaal. De meeste plannen werden op schaal 1/50 getekend, maar er werden ook plannen opgesteld met de schalen 1/32, 1/40 en 1/48. Om het geheel éénvormig te maken

werden alle plannen op schaal 1/50 gereproduceerd, behalve wegens de geringe afwijking de types die origineel op schaal 1/48 waren opgesteld. Daardoor en door het meermaals kopiëren zijn bij de reprodukties afwijkingen ontstaan, waar modelbouwers best rekening mee houden.

Aangezien voor deze brochure formaat A4 gekozen werd, dienden de meeste plannen opnieuw gemonteerd te worden. Er is echter gepoogd het karakter van de originele E.B.plannen te bewaren.

De oorspronkelijke collectie E.B.documenten bevatte echter niet alle gangbare 1okomotieftypes, in dienst gesteld tussen 1864 en 1926. Zo ontbraken onder meer de types 7, 10, 13 en 36. Om de

documentatie te vervolledigen werden dan ook andere bronnen gebruikt, o.a. N.M.B.S.documenten, waarvoor onze welgemeende dank, en het standaardwerk over de Belgische Spoorwegen van ingenieur Emile Tondeur, alsook het rijk gedocumenteerde werk over de Belgische Stoomlokomotieven dat tijdens de Eerste Wereldoorlog geschreven werd door de Oostenrijks ingenieur Hans Ste f fan.

Er dient extra beklemtoond dat de eventuele winst, afkomstig van deze uitgave, integraal zal aangewend worden om spoorweg-materiaal te kopen, te vervoeren, te restaureren, te herstellen en te onderhouden. De B.V.S.leden die meewerkten aan de realisatie van deze uitgave hebben er geen enkel persoonlijk voordeel bij. Ze offerden hun vrije tijd op om de verspreiding van documentatie over de spoorwegen onder de spoorweglief-hebbers te vergroten en meteen ook te proberen om hun vereniging enige baat bij te brengen.

Tot slot nog een bedenking : de idee om deze documentatie te realiseren is ontstaan door talrijke vragen van liefhebbers, zelfs uit het buitenland, betreffende de Belgische Stoomlokomotieven, die weliswaar voor altijd van het spoorwegnet verdwenen zijn, maar blijkbaar niet vergeten!


Les plans de cette brochure proviennent principalement des archives des "Chemins de fer de l'Etat Belge" et ont été dressés à la fin du siècle dernier.

Etablis en grande partie à l'échelle de 1/50, la collection comprenait également des document au 32e, au 40e et au 48e. Afin d'obtenir un ensemble uniforme, chaque plan a été ramené à l'échelle de 1/50, sauf ceux au 48e. De ce fait il pourrait y avoir de légères différences ce dont le modéliste voudra bien tenir compte.

Le format A4 de ce fascicule nous a contraint à modifier la disposition des plans; on a cependant essayé de maintenir au maximum le caractère des documents de l'E.B.

La collection originale ne comprenant pas tous les types de machines en service entre 1864 et 1926 (e.a. les types 7, 10,

13 et 36) nous avons, pour compléter l'ensemble, fait appel à des document SNCB, ce dont nous remercions notre Compagnie Nationale.

En plus nous avons consulté les sources suivantes :

- le livre de E. Tondeur sur les Chemins de Fer Belges et
- l'ouvrage de l'ingénieur autrichien Hans Steffan établi pendant la le guerre mondiale.

Rappelons que cette documentation a été établie à l'intention de nos membres - modélistes et autres - et que tout bénéfice éventuel résultant de cette publication sera consacré intégralement à l'achat, à la restauration et a l'entretien de matériel ferroviaire.

L'idée pour réaliser ce recueuil est issue de l'intérêt que portent de nombreux amateurs aux Vapeurs Belges qui, bien que disparus pour toujours de notre réseau, sont loin d'être oubliés.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: