livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Les VOITURES des Chemins de fer Belges - De RIJTUIGEN van de Belgische Spoorwegen
par Collectif
« Die REISEZUGWAGEN der Belgischen Eisenbahnen - The COACHES of the Belgian Railways »
Reliure par anneaux / 140 pages / non daté ou dépôt légal à parution
langue(s) : français, néerlandais, anglais, allemand
dimensions : 298 (h) x 225 (l) x 21 (ép) mm
poids : 755 grammes
DISPONIBLE
très bon état
39,95 EUR
référence : 1018479
Tous les prix incluent la TVA
Deze brochure bevat de technische fiches van de rijtuigen en de elektrische motortreinen van de N.M.B.S. De verzameling behandelt het hedendaags materiaal en dit dat tot in een recent verleden in dienst was.

Deze fiches zijn opgesteld door de dienst M van de N.M.B.S. en bestemd voor eigen gebruik. Regelmatig wordt de verzameling verder uitgebreid, naar mate het rollend materiaal aangevuld wordt. Dikwijls zijn bij wijzigingen de fiches aangepast.

Ter gelegenheid van manifestaties bij voorbeeld het voorstellen van nieuw materiaal stelt de N.M.B.S. fiches van het tentoongestelde materiaal ter beschikking van het publiek. Zo is B.V.S. op de idee gekomen om een verzameling aan te leggen, te meer daar regelmatig door liefhebbers naar deze documentatie gevraagd wordt. Mettertijd groeide deze collectie en met wat hulp is ze nagenoeg compleet geworden.

Behalve voor de G.C.I.rij tuigen zijn de plannetjes eenvormig op schaal 1/100 getekend. Zoals bij de "B.V.S.- Documentatie 1"(1) is ook hier geen commercieel doel nagestreefd. Eventuele winst wordt integraal aangewend om spoorwegmateriaal te kopen, te vervoeren , te restaureren, te herstellen en te onderhouden.

De B.V.S.leden die deze uitgave hielpen realiseren spendeerden er heel wat van hun vrije tijd in, ten bate van het spoorweg-minnend publiek!


Ce recueuil comprend les fiches techniques des voitures et des automotrices de la SNCB oui sont en service actuellement ou qui l'ont été dans un passé récent.

Ces documents, établis par le service M de la SNCB et destinés à ses propres services sont régulièrement mis à la disposition du public lors d'expositions ou de manifestations que la Société organise.

Ceci nous a permis de constituer une collection qui, quoique pas entièrement complète, constituera une aide précieuse pour le modéliste intéressé par le Rail Belge. Sauf pour les plans des voitures GCI, établis au 50e, tous les documents sont au 100e .

Comme pour la documentation n° 1 (1) ce recueuil est le

résultat d'efforts bénévoles de quelques membres et le bénéfice eventuel sera consacré intégralement à l'achat et la restauration de materiel ferroviaire.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: