livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De eerste elektrische treinen in België, 2 delen
Broché / 480 pages / édition de 1984
langue(s) : néerlandais
éditeur : A compte d'auteur
dimensions : 297 (h) x 210 (l) x 26 (ép) mm
poids : 1610 grammes
DISPONIBLE
très bon état
59,95 EUR
référence : 1018458
Tous les prix incluent la TVA
DEEL 1 : De Belgische staatsspoorwegen en de elektrische tractie (1831 - 1926)
DEEL 2 : De invoering van de elektrische tractie bij de NMBS (1926 - 1935)

De laatste járen verschenen verschillende boeken over de stoom- en de diese1tractie bij de N.M.B.S. De elektrische tractievoertuigen werden totnogtoe alleen in verspreide ti jdschriftenartikelen behandeld.

Wat oorspronkelijk bedoeld was als een eenvoudige beschrijving van de eerste elektrische treinstellen van de N.M.B.S. en hun versterkingsrijtuigen, naar het voorbeeld van het uitstekende boek van wijlen N.J. van Wijck Jurriaanse over de N.S.-b1okkendozen, heeft stilaan de vorm gekregen van een overzicht van de inspanningen die bij de Staatsspoorwegen en later bij de N.M.B.S. en ook daarbuiten zijn gedaan om de elektrische tractie ingang te doen vinden. Dat die pogingen op heel wat twijfel en weerstand stuitten, blijkt alleen reeds hieruit dat de elektrificatie pas in 1935 echt van start ging.

In grote trekken beslaat deze studie twee periodes: de Staatsspoorwegen (tot 1926) en de N.M.B.S. (1926-1935); daarbij komt een volledige beschrijving van de loopbaan van de eerste elektrische treinstellen van de N.M.B.S. ("materieel 1935"). Wat het eerste tijdvak aangaat, kon geen strikt chronologische volgorde worden aangehouden, maar moest thematisch worden tewerk gegaan.

Velen hebben me geholpen om dit werk tot stand te brengen: de N.M.B.S. (de heren Féron, Thys en Van Geste\ van de dienst pers en public relations, de documentatiedienst \en de heren Devillers, Huysman, Lasseel, Vervaeck en Verwilst), de heer Seresia, rustend hoofdconducteur, de public re1ationsdienst van de N.M.V.B. en van de Regie der Posterijen, leden van diverse verenigingen van spoorwegvrienden (de heren Boddewijn, Boogaerts, Bricman, Casier, De Bot, De 1ie, de Pater, Havelange, Hennequin, Hesselink, Nève, Pastiels, Pypen, Servaes, Thiry, Van Olmen en Vermeiren), de Bibliotheek van het ministerie van Verkeerswezen, de Bibliotheek van het Parlement, het Algemeen Rijksarchief te Brussel, de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, de Stadsbibliotheek te Antwerpen, de heer Selleslagh van het Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, het dagblad Le Soir, A.C.E.C., B.N. Spoorwegmate-rieel en Metaalconstructies en het Siemens-Museum. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de dienst pers en public relations en de documentatiedienst van de N.M.B.S., naar de heer Vervaeck, Prof. Dr. Ir. de Pater en de bibliotheek van het Parlement.

Bijzondere aandacht is besteed aan de bronvermelding, die bij zeer vele publicaties op spoorweggebied eerder beknopt te noemen is.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: