livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Relié / 198 pages / édition de 1997
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9053250891
EAN : 9789053250891
dimensions : 305 (h) x 250 (l) x 25 (ép) mm
poids : 1620 grammes
DISPONIBLE
très bon état
24,95 EUR
référence : 1018441
Tous les prix incluent la TVA
Gustave van de Woestyne overleed vijftig jaar geleden: een aanleiding voor zijn erfgenamen om het initiatief te nemen tot een overzichtstentoonstelling. Voor de realisatie ervan bleek het Museum van Deinze en de Leiestreek de beste keuze, omdat Van de Woestyne zich geestelijk ontplooide binnen de eerste groep kunstenaars van Latem - met onder meer George Minne en Valerius de Saedeleer - geschaard rond de figuur van zijn broer Karei, de schrijver. Daarbij komt dat Gustaves belangrijkste opdrachtgevers in de regio woonden. Overigens is het intussen zestien jaar geleden dat er nog een grote overzichtstentoonstelling aan Gustave van de Woestyne werd gewijd.

Voor deze herdenkingsmanifestatie hebben wij 77 werken bijeengebracht. Het zijn vooral olieverfschilderijen, want veel grafisch werk is er niet. De tentoonstelling is chronologisch opgevat, ondanks de waarschuwing van Karei van de Woestijne dat een indeling in thema’s of ‘morele groepen’ relevanter zou zijn dan de evolutie in de tijd: de kunstcriticus wilde mordicus aantonen dat werken die uitsluitend op het gemoedsleven berusten, telkens een eenmalige inspanning vertegenwoordigen en geen schakel zijn in een lineaire ontwikkeling. Niettemin beschikken wij vandaag over voldoende afstand om een chronologische opvatting vanuit kunsthistorisch standpunt te kunnen verantwoorden. De catalogus is voorts ingedeeld volgens de respectieve woonplaatsen van Gustave van de Woestyne. Daarmee willen wij allerminst de indruk wekken dat zich, telkens als de kunstenaar van woonplaats veranderde, een breuk voordeed in zijn werk. Die keuze werd vooral ingegeven door de overtuiging van het tegendeel, namelijk dat er een continuïteit in het werk van de kunstenaar schuilt die zich niets gelegen liet liggen aan de plaats waar hij zich bevond. Zo is het bijvoorbeeld opvallend - en daarop werd al veel vroeger gewezen - dat Van de Woestyne op het moment dat hij Latem verliet (1909), gewoon doorging met onderwerpen van Latemse inspiratie.

Dat de selectie niet zeer uitgebreid is, is het gevolg van een bewuste keuze, maar heeft natuurlijk ook te maken met de beperktheid van het volledige oeuvre ten gevolge van inactieve episodes en het soms langzame scheppingsritme. Toch menen wij dat de keuze, dankzij de medewerking van de bruikleengevers en bereidwillige sympathisanten, zeker representatief is.

Door zijn zeer persoonlijke inspiratie is Gustave van de Woestyne een enkeling gebleven in het symbolisme en het Vlaamse expressionisme, en verschilt hij ook van de visionaire schilders in Engeland of van de Franse oniristen. Hij vertegenwoordigt een allerindividualistische strekking en de emotionele stress waaronder hij werkte verraadt de onzekerheden en de angsten van de tijd waarin hij leefde. Hij is dus een modern kunstenaar zonder modernist te zijn.

Zijn uitzonderlijk talent werd gehinderd door een chaotisch gevoelsleven. Hij was mensenschuw op het ziekelijke af en ontweek als schilder de weergave van de ontnuchterende werkelijkheid om argeloos te vluchten in symboliek, dichterlijke meditaties of erotische verlokkingen. In zijn kunst die is afgesneden van de wereld gaat hij moeizaam op zoek naar een duiding van zijn innerlijke onrust.

Daarom diende hij voor ieder doek het schilderen opnieuw te leren: ‘Ik hou niet van de gemakkelijke schilders’, of ‘Ieder werk is een herbeginnen ... Ik houd niet van schilders die zichzelf herhalen. Picasso bievoorbeeld vernieuwt zich bestendig’. Daarom ook nodigt zijn [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: