livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De kinderen van versteeg : De spoorwegstaking van september '44 tot mei '45
Broché / 96 pages / édition de 1970
langue(s) : néerlandais
éditeur : De Koppeling
dimensions : 200 (h) x 130 (l) x 7 (ép) mm
poids : 160 grammes
DISPONIBLE
très bon état
11,95 EUR
référence : 1018435
Tous les prix incluent la TVA
'Hier is radio Oranje, de stem van strijdend Nederland: op golflengten 1500 en 307 meter en in de 49, 41, 31, 25, 19 en 16 meter band. Goeden middag luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee, of waar ook ter wereld.

Delen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger zijn vanmiddag op Nederlands gebied geland.

Naar aanleiding van een uit Nederland ontvangen vraag en na overleg met het opperbevel, mede in verband met de operaties die heden in Nederland zijn aangevangen, acht de regering thans het ogenblik aangebroken de instructie te geven tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel, teneinde het vijandelijk vervoer en troepenconcentraties zoveel mogelijk te beletten.

De regering geeft zich rekenschap van de grote verantwoordelijkheid, die zij daardoor aanvaardt, doch zij meent na rijp beraad, dat in de gegeven omstandigheden deze daad van zulk overwegend militair belang is, dat niet langer mag worden gewacht met uitvoering te geven aan deze maatregel.

De regering, in het volle besef van de moeilijkheden die daardoor ontstaan, laat de wijze van uitvoering aan uw beleid over en wenst u allen, getrouwe en moedige vaderlanders, de kracht toe deze actie naar beste vermogen uit te voeren ...’

Dan zwijgt de stem van Den Doolaard en een andere omroeper begint met het verdere nieuws.

17 September 1944, de spoorwegstaking is uitgeroepen! Het NS bedrijf moet tot stilstand komen om het Duitse transportapparaat te verlammen. Juist nu, na de luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen is dat van het grootste belang.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: