livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Sporen in België - 175 jaar spoorwegen, 75 jaar NMBS
Relié / 476 pages / édition de 2001
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9058671100
EAN : 9789058671103
dimensions : 340 (h) x 250 (l) x 44 (ép) mm
poids : 3480 grammes
DISPONIBLE
comme neuf
129,95 EUR
référence : 1018346
Tous les prix incluent la TVA
In 2001 wordt de 75ste verjaardag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gevierd. Een geschikt moment dus om een balans op te maken, terug te blikken op het rijke en boeiende verleden van het spoorbedrijf maar ook om vooruit te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen, die in volle vaart op ons af komen. Uiteraard moet bij het in oogschouw nemen van de geschiedenis niet alleen worden stilgestaan bij de afgelopen 75 jaar. Aan de oprichting van de NMBS, in 1926, is immers een lange geschiedenis voorafgegaan. Bovendien kunnen de vele ontwikkelingen die zich in de 20ste eeuw hebben voorgedaan - maar ook de actuele trends en problematiek -, slechts ten volle worden begrepen als ze in een veel langer perspectief worden geplaatst. Hierbij moet worden teruggegaan tot de allereerste concrete plannen voor de aanleg van spoorwegen in ons land. Daarmee komen we uit in 1825-1826, 175 jaar geleden, en een eeuw vóór de oprichting van de NMBS, toen door Engelse industriëlen de toestemming werd gevraagd een spoorweg te mogen aanleggen ter bevordering van de ontginning van de bodemrijkdommen in de streek tussen Samber en Maas. De geesten bleken toen nog niet rijp voor de reusachtige technologische en maatschappelijke veranderingen die de komst van de eerste spoorweg met zich mee zou brengen. Nog geen tien jaar later zóu dat wel het geval zijn en kon de eerste reguliere verbinding - tussen Brussel en Mechelen -op 5 mei 1835 met veel enthousiasme worden ingehuldigd.

Dit boek wil aan een breed publiek, zowel de verwoede of incidentele treinreiziger als de specialist van spoorwegtechniek of -geschiedenis, een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen en aspecten rond het spoorwegbedrijf in België gedurende de afgelopen 175 jaar. Daaruit zal blijken dat vele actuele vragen en trends rond vervoer verrassend genoeg ook al onderwerp waren van rumoerige debatten ten tijde van onze voorouders. We denken dan bijvoorbeeld aan de rol van de private sector in het vervoer per spoor, de aansluiting van het Belgische net op dat van de rest van Europa (HSL) en de Ijzeren Rijn.

Ook dit boek heeft zijn eigen voorgeschiedenis: twee van de eindredacteuren kwamen tijdens hun werk aan de universiteit tot de ontdekking dat er weliswaar zeer veel publicaties over de spoorwegen verschenen waren, maar dat het laatste werk waarin gepoogd werd een overzicht te bieden van de geschiedenis van de spoorwegen in België alweer dateerde uit de járen 1970. Hierdoor waren noch de recentere ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar voor een ruimer publiek beschikbaar, noch de resultaten van veel onderzoek waarin de spoorwegen in een bredere maatschappelijke en economische context werden geplaatst. Daarmee was de idee voor dit boek geboren. Bij de NMBS werd de interesse gewekt en steun gevonden voor de concrete uitwerking van het project. Universitaire Pers Leuven werd bereid gevonden in te staan voor de uitgave van het boek. Voor de teksten en de afbeeldingen kon de redactie een beroep doen op de enthousiaste medewerking van binnen- en buitenlandse specialisten op het vlak van zeer diverse aspecten van het spoorwegbedrijf.
d'autres ouvrages de Bart Van der Herten
d'autres ouvrages de Michelangelo Van Meerten
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: