livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Buurtspoorwegen in de provincie Antwerpen : De tramlijnen in een notendop
Broché / 128 pages / édition de 2009
langue(s) : néerlandais
éditeur : vzw De Poldertram
dimensions : 297 (h) x 210 (l) x 8 (ép) mm
poids : 575 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
In 1 995 besloot wijlen Roger Bastaens — eminent tramkenner uit Antwerpen — om zijn informatie over de buurtspoorweglijnen in de provincie Antwerpen te bundelen en als overzichtswerk uit te geven. Hij stelde van elke lijn een monografie op met relevante data en gebeurtenissen en deed tevens opzoekingswerk naar alle gebruikte koersborden en tramfilmen. Deze koersborden en filmbeelden werden door hem minutieus met plakkaatverf gereproduceerd.

Helaas overleed Roger Bastaens vroegtijdig door ziekte. Het manuscript van zijn werk was vrijwel klaar, maar werd nooit uitgegeven. De vzw De Poldertram kwam in 2007 in het bezit van dit manuscript en vond het de moeite waard om dit werk alsnog uit te geven. De handgetypte tekst werd opnieuw ingetikt op pc, de door Roger Bastaens vervaardigde koersborden en filmbeelden werden ingescand en er werden enkele foto’s toegevoegd. Ook een overzichtskaartje van de Antwerpse buurtspoorweglijnen, van de hand van Dick van der Spek, mocht niet ontbreken.

De tekst werd licht aangepast op het vlak van stijl en taal, maar er is bewust voor gekozen om inhoudelijk niets te veranderen. Nochtans zijn we er ons terdege bewust van dat bepaalde gegevens mogelijk niet stroken met andere bronnen, of op zijn minst voor discussie vatbaar zijn. Het werk is uitgegeven zoals Roger Bastaens het destijds zou gepubliceerd hebben, zonder inhoudelijke toevoegingen of correcties.

Hiermee ontstond een postuum eerbetoon aan Roger Bastaens, die zijn gehele leven in het teken stelde van de tramhobby. Dit werk is waardevol in die zin dat elke lijn schematisch en chronologisch wordt beschreven. Het is bovendien uniek dat (bijna) alle relevante bestemmingsaanduidingen werden gedocumenteerd.

De vzw De Poldertram hoopt dat dit werk daarom een aanvulling mag zijn op de reeds bestaande publicaties over de NMVB in de provincie Antwerpen en dat het een veelgebruikt naslagwerk mag worden voor geïnteresseerden.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: