livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Sporend door Noordwest-Vlaanderen : 150 jaar spoorweggeschiedenis
Relié / 128 pages / édition de 1988
langue(s) : néerlandais
éditeur : Marc Van de Wiele
ISBN : 9069660334
EAN : 9789069660332
dimensions : 318 (h) x 248 (l) x 18 (ép) mm
poids : 1210 grammes
DISPONIBLE
très bon état
119,95 EUR
référence : 1018177
Tous les prix incluent la TVA
Heemkunde en plaatselijke geschiedenis boeien steeds meer en meer mensen. Zo zal ook zeker onderhavig boek doen, dat grondig en uitgebreid, een zeer bijzonder deel van de geschiedenis en de evolutie van het uitzicht van het gewest rondom Brugge behandelt. Velen denken dat de spoorlijnen en stations zoals wij ze nu kennen er steeds waren, sinds de periode van aanleg tijdens de tweede helft van de 19e eeuw.

De samensteller van het boek laat ons op een bijzonder gedokumenteerde wijze, geboeid lezen over en kijken naar wat er eens was, geleidelijk groeide en gewijzigd werd tot wat wij nu, als vastgeankerd in het landschap zien, maar dat nog verder, langzaam en voor velen zelfs ongemerkt evolueert. Het boek handelt over veel meer dan wat men nu, sporend door de streek, kan zien. Naast veel gegevens over eerste en latere stations — ook over heel wat reeds verdwenen stations — geeft het boek veel merkwaardige details over de aanleg van de eerste spoorlijnen, over de latere uitbouw en... afbouw.

Boeiende geschiedenis voor iedereen: van de geïnteresseerde in de groei van het gewest tot de fervente spoorwegfan en zelfs voor spoorweg-insiders.

Nooit kreeg ik zo’n volledig verhaal in de hand over het spoorwegverleden van de behandelde streek. Het is het resultaat van een grote liefde voor de geschiedenis van zijn streek en van een jarenlang geduldig opzoekingswerk. Hoeveel heeft de schrijver opgezocht waardoor hij heel wat misvattingen recht zet en, op grond van nauwkeurige gegevens, sommige taaie legendes uit de wereld helpt. Hoeveel merkwaardige tijdgegevens, archiefstukken en afbeeldingen werden hier samengebracht tot een verrassend en belangwekkend geheel: anekdotes, tragische feiten uit de beide wereldoorlogen, verhelderende inlichtingen over architecten en nooit gerealiseerde plannen. Milieubescherming, promotiedagen ter bevordering van het openbaar vervoer, sneeuwellende bij het spoor, ja zelfs dubbeldekrijtuigen blijken nu ineens veel vroeger te hebben bestaan... zelfs al in de járen 1850-1860.

Toestanden die tot nog toe soms vreemd of onbegrijpbaar schenen worden toch nog logisch en historisch verklaard. Boeiende lektuur en een dokument: het nieuwe boek is beide samen.

Met bewondering voor het gepresteerde werk!
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: