livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Alchemie en Mystiek: Het hermetische museum
Broché / 712 pages / édition de 1997
langue(s) : néerlandais
éditeur : Taschen
ISBN : 3822891991
EAN : 9783822891995
dimensions : 195 (h) x 140 (l) x 54 (ép) mm
poids : 1485 grammes
DISPONIBLE
très bon état
29,95 EUR
référence : 1017576
Tous les prix incluent la TVA
Er bestaat een hele wereld van beelden die zich diep heeft genesteld in het bewustzijn van de moderne mens, ofschoon zij niet toegankelijk is in openbare collecties, maar opgeslagen ligt in oude manuscripten en drukwerken.

Daar liggen de eeuwige "hallen van Los", de profeet van de verbeelding, en ze worden aangevuld met de afbeeldingen en platonische figuren die ons wereld- en zelfbeeld bepalen. De Engelse dichter William Blake (1757-1827) schrijft erover dat "alle dingen die op aarde gebeuren" erin weerspiegeld worden en dat "elk tijdsgewricht er zijn krachten mee vernieuwt". (Jerusalem, 1804-1820)

Emblemen en geheimtaal

Door middel van een bizar hiërogliefachtig uiterlijk wilden de bedenkers van deze afbeeldingen verwijzen naarde legendarische leeftijd van hun kunst en naar de oerbron van hun wijsheid, naar de patriarch van de natuurmystiek en de alchemie, Hermes Trismegistos.

Het waren de Griekse kolonisten in het laat-klassieke Egypte die hun heilbrengende, gevleugelde boodschapper dergoden, Hermes (Lat. Mercurius') identificeerden als de Oud-Egyptische god Thot - de 'driewerf grootste'. Thot gold als de god van het schrift en de magie en werd net als Hermes aanbeden als 'psychopompos', veerman van de zielen naar de onderwereld. Die kunstfiguur Hermes Trismegistos werd daarnaast ook in verband gebracht met een legendarische farao, die de Egyptenaren in meer dan 30.000 boeken de algehele kennis van de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld zou hebben geschonken, waaronder het hiërogliefenschrift. Voor de alchemisten was hij hun Mozes, die hen via 'tafelen van smaragd' de goddelijke geboden van hun kunst zou hebben doorgegeven. Die 'Tabula Sma-ragdina', die tegenwoordig wordt gedateerd in de 6e tot 8e eeuw n.Chr., raakte vanaf de 14e eeuw verspreid door heel christelijk Europa via vertalingen vanuit het Arabisch.

Sindsdien zijn er maar weinig alchemisten geweest -noch van de laboratorium- noch van de speculatief-mystieke richtingen- die geen pogingen hebben ondernomen hun inzichten in overeenstemming te brengen met de plechtige letterlijke tekst van deze twaalf stellingen:

"Waar, waar, zonder twijfel en zeker:/ het lagere lijkt op het hogere en het hogere op het lagere, ter vervolmaking van de wonderen van het Ene./ En zoals alle dingen uit het Ene zijn, uit de meditatie van het Ene, zo worden ook alle dingen uit dit Ene geboren door variatie./ Zijn vader is de zon, zijn moeder de maan; de wind heeft het in haar buik gedragen; zijn voedster is de aarde./ Het is de vader van alle wonderlijke werken in de hele wereld. Zijn kracht is volmaakt, als het in aarde is veranderd./ Scheid de aarde van het vuur en het fijne van het grove, zachtzinnig en met groot inzicht./ Het stijgt van de aarde op naar de hemel en keert vandaar naar de aarde terug, opdat het de macht van de Hogeren en de Lageren ontvange. Zo zul je de heerlijkheid van de wereld bezitten en alle duisternis zal van je wijken./ Dit is de kracht der krachten, want ze verslaat al het fijne en doordringt het vaste./ Zo werd de wereld geschapen./ Daartoe worden wonderlijke veranderingen en toepassingen tot stand gebracht, waarvoor hier de middelen zijn gegeven./ Hermes Trismegisto word ik genoemd, daar ik de drie delen van de wijsheid der wereld bezit."

Van de boodschapper der góden, Hermes, komt ook de hermeneutiek, de kunst van de schriftexegese, en die moest, volgens [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: