livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
George Minne en de kunst rond 1900
par Collectif
Broché / 268 pages / édition de 1982
langue(s) : néerlandais
dimensions : 296 (h) x 210 (l) x 23 (ép) mm
poids : 1175 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Op het voorstel om deel te nemen aan de tentoonstelling “ George Minne en de kunst rond 1900 ” reageerden wij spontaan in positieve zin. Dit niet alleen omwille van het belang van deze retrospectieve, maar tevens omdat deze manifestatie werd opgedragen aan Paul Eeckhout, die wij als “ toevallige ” medewerker en lid van ons artistiek comité zovele járen gekend en gewaardeerd hebben.

Wij zijn bijzonder verheugd, samen met de Stad Gent, hulde te kunnen brengen aan de man die bijna vijfendertig jaar conservator was van het Museum voor Schone Kunsten.

Sinds vorig jaar, heeft het Gemeentekrediet gemeend dat haar weliswaar reeds talrijke bijdragen op cultureel vlak ook in de provincie grondiger behoorden uitgebouwd te worden. Wij keken daarom uit naar de meest adequate middelen om dit idee daadwerkelijk vorm te geven. Uitgaand van de vaststelling dat onze culturele inspanningen best gebeuren via de steden en gemeenten waarmee wij reeds meer dan een eeuw in kontakt zijn en de talrijke gemeentelijke musea, hebben wij ons in eerste instantie tot die overheden gewend.

Bij de start van onze eerste culturele activiteiten naar aanleiding van ons eeuwfeest in 1960, maakten wij trouwens reeds dezelfde bedenking en wellicht herinneren sommigen zich nog duidelijk welk een schitterende tentoonstelling het gevolg was van deze samenwerking. “ Roem der Belgische gemeenten ”, betekende voor het Gemeentekrediet een eerste stap naar een domein dat ons toen nog volkomen vreemd was. Intussen volgden vele financiële instellingen ons voorbeeld na; wat wij steeds ervaren hebben als een stilzwijgende erkenning van de gegrondheid van deze politiek.

Met de huidige politiek knopen wij opnieuw aan bij een traditie die haar vruchten heeft afgeworpen. Wij durven te hopen dat de gemeentelijke verantwoordelijken dit ook vandaag nog als een bewijs van belangrijke en daadwerkelijke hulp zal ervaren. Wij gaan hier beslist onze rol van bankier niet te buiten, integendeel, onrechtstreeks steunen wij de steden en gemeenten in het volbrengen van hun taak ten gunste van de bevolking.

Hoopvol uiten wij de wens dat het publiek massaal blijk zal geven van een ruime belangstelling voor deze interessante retrospectieve en tevens willen wij hierbij ook de Gentse overheid en het Museum voor Schone Kunsten feliciteren met de geslaagde opbouw van een zo waardevol initiatief als “ George Minne en de kunst rond 1900 ”.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: