livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten
Cartonné / 168 pages / édition de 1997
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9028827633
EAN : 9789028827639
dimensions : 150 (h) x 208 (l) x 13 (ép) mm
poids : 390 grammes
DISPONIBLE
très bon état
12,95 EUR
référence : 1016620
Tous les prix incluent la TVA
Toen op 1 juli 1879 de eerste stoomtram in ons land van Den Haag naar Scheveningen reed moest de ansicht haar triomftocht door de wereld nog beginnen. Ansichten met de eerste stoomtrams erop bestaan dus niet. Bepaald betreutenswaardig is het dat prentbriefkaarten met de afbeelding van een stoomtram erop bijzonder schaars zijn. Dat slaat niet alleen op de tijd van omstreeks 1900, maar ook op latere perioden. De oorzaak van dit manco is gemakkelijk verklaarbaar. Stoomtrams reden weinig frequent en bovendien drongen zij het hart van de grote steden niet binnen. Stadsstoomtrams, zoals bijvoorbeeld in Parijs reden, heeft ons land niet gekend. Kortom, de stoomtram reed voornamelijk op of langs buitenwegen of - net als de trein - op eigen baan. In de dorpen kwam zij slechts enkele malen per dag. De kans om er eentje te fotograferen was dus gering. Overigens hebben de fotografen, die voor de grote uitgeverijen werkten, de stoomtram-routes geenszins gemeden, want het aantal ansichten met een afbeelding van rails zonder tram - door liefhebbers „railgezicht” gedoopt - is bijzonder groot. Den Haag had dus niet alleen de primeur van de eerste paardetram in ons land, maar eveneens van de eerste stoomtram. Deze reed van het station Den Haag Rhijnspoor (thans Den Haag S.S.) naar Scheveningen tot dicht bij het Kurhaus. De lijn werd geëxploiteerd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, één van de belangrijke spoorwegmaatschappijen, die ook de spoorlijnen Amsterdam-Utrecht-Arnhem, Rot-terdam-Gouda-Utrecht en Den Haag-Gouda in handen had.

Het ontstaan van de stoomtram is min of meer ín nevelen gehuld. Er is een eenvoudige verklaring voor: de stoomtram is immers in de grond van de zaak een vereenvoudigde uitvoering van de stoomtrein. Met het typische kenmerk dat de stoomtram meestal werd aangelegd op de berm van een straatweg of in de bestrating zelve. Bij het binnengaan in de dorpskernen was dit laatste veelvuldig het geval. De fundering van de baan kon door het gebruik van lichtere locomotieven en minder zware rijtuigen lichter worden uitgevoerd dan bij de spoorwegen het geval was. Slechts wanneer gebruik werd gemaakt van een zogenaamde „eigen baan”, zoals bij de spoorwegen het geval is, moest meer aandacht worden besteed aan de bouw van baanlichaam, dwarsliggers en rails.

De spoorwegen in ons land kregen in de loop van de vorige eeuw allemaal „normaalspoor” met een spoor-wijdte van 1435 mm (thans 1433 mm), de stoomtramwegen daarentegen kregen veelal een belangrijk smaller spoor, o.a. 1067 mm, 1000 mm of zelfs 750 mm en 700 mm! Die uiterst smalle spoorwijdten waren wel uitzonderingen, maar zeker geen unicum. Zo hadden bijvoorbeeld bijna alle stoomtramwegen in de Gelderse Achterhoek een spoorwijdte van 750 mm.

Een ander speciaal kenmerk van de stoomtram is het overwegend gebruik van enkelspoor en het ontbreken van een uitgebreid seinstelsel. In het begin werd de machinisten slechts ingeprent op welke wisselplaats zij een tegenligger zouden ontmoeten, soms werd daarbij gebruik gemaakt van het overgeven van een schijf of een vlag als bewijs dat de kruising volgens de regels had plaatsgevonden. Toen de telegraaf en de telefoon meer in zwang kwamen gingen de ondernemingen zich allengs ook van deze nuttige communicatiemiddelen [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: