livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Belgische pralines
Relié / 222 pages / édition de 1989
langue(s) : néerlandais
éditeur : Lannoo
ISBN : 9020916661
EAN : 9789020916669
dimensions : 279 (h) x 220 (l) x 26 (ép) mm
poids : 1420 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
'Belgische Pralines' is niet zo maar nóg een vakboek in de lange reeks die met de regelmaat van de klok gepubliceerd wordt. Wel integendeel. We hebben hier te maken met het eerste technisch en didactisch verantwoorde werk over de vervaardiging van pralines, ooit in België verschenen.

De auteur, Roger Geerts, weet waarover hij spreekt als hij het onderwerp ‘pralines’ behandelt. Hij is niet alleen een vakman maar ook een meester in zijn vakmanschap. Jarenlang heeft hij baanbrekend werk verricht bij de veredeling van een produkt dat België tot in de verste uithoeken van onze aardbol bekend deed worden. Wat van zijn hand komt is niet zo maar een bonbon die men eet, maar iets dat men ‘savoureert’.

Maarschalk du Plessis-Praslin, die zijn naam gaf aan deze lekkernij, zou zich de ogen uitkijken als hij een assortiment Belgische pralines voor zich zou zien.

Dat het zover is gekomen heeft de Belgische confiserie-chocolaterie mede te danken aan vaklieden van wie de auteur van dit schitterende werk één van de meest gewaardeerde is.

Daarvan getuigen de vele uitnodigingen, die hij mocht ontvangen om in binnen- en buitenland demonstraties te geven aan ambachtslieden die er zich van bewust waren dat meester Roger Geerts hen nog vele kunstgrepen kon bijbrengen.

Maar niet alleen aan specialisten heeft hij zijn vaardigheid willen doorgeven. Jarenlang heeft hij aan de basis gestaan van de vakopleiding. Als technisch vakleraar heeft hij vele generaties jongelui onderwezen in de eerste begrippen van het vak. Dank zij hem nemen wij nu een bevoorrechte benijdenswaardige plaats in onder de landen die om hun afgewerkte confiserie-produkten wereldvermaard zijn. Als collega en medewerker heb ik de auteur leren waarderen als ambachtsman en mens.

Het strekt hem tot eer dat hij zijn vakkennis verder heeft willen uitdragen door de publikatie van zijn ‘Belgische Pralines’.

De leemte in de vakliteratuur die nog bestond is hiermee opgevuld. En de naam Roger Geerts staat er borg voor dat dit werk een ereplaats zal innemen onder de vakboeken die de confiseur-chocolatier, die zich in zijn ambacht wil vervolmaken, veelvuldig zal raadplegen.

Daarmee heeft de auteur niet alleen een dienst bewezen aan het vak zelf, maar aan allen die het vakmanschap en zijn afgewerkte produkten waarderen en ervan willen genieten.

Ik wens dit werk en de Heer Geerts dan ook alle succes toe.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: