livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
200 Jaar Post in Vilvoorde
Broché / 188 pages / édition de 2003
langue(s) : néerlandais
dimensions : 297 (h) x 210 (l) x 10 (ép) mm
poids : 580 grammes
DISPONIBLE
très bon état
17,95 EUR
référence : 1016362
Tous les prix incluent la TVA
Met het samenstellen van de geschiedenis van de post in Vilvoorde werd al een flink aantal járen geleden begonnen. Het oorspronkelijk opzet van deze studie was het opstellen van een lijst der in Vilvoorde gebruikte postmerken en stempels en dit in het kader van de 200e verjaardag van wat toen beschouwd werd als het oudste postmerk van Vilvoorde, namelijk 1788. Intussen werd dit jaartal, door het opduiken van een aantal archieven, een paar maal achterhaald in zover dat dit nu teruggebracht werd tot 1780. Het is bovendien niet denkbeeldig dat ook dit jaartal nog zal achterhaald worden: uit een paar documenten afkomstig uit het Thurn & Taxis-archief in Regensburg blijkt dat het Vilvoordse postkantoor zou opgericht zijn in 1777 maar brieven met een poststempel zijn niet gekend vóór 1780.

Ik ben nooit erg enthousiast geweest om tot het publiceren van deze documentatie over te gaan wegens de toch wel vrij droge fila-technische teksten en afbeeldingen, oorspronkelijk bedoeld als illustratie van mijn persoonlijke verzameling met Vilvoorde als onderwerp. Daar de studie gebaseerd is op de Vilvoordse poststukken die in de loop der járen gevonden zijn kan deze publicatie ook niet als af worden beschouwd. Inderdaad komen nog steeds regelmatig nieuw gevonden archieven op de markt en bijkomende vondsten zijn dus altijd mogelijk. Het is op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter van de Vilvoordse Postzegelclub, Francis Dochez dat, ter gelegenheid van de uitgifte van - eindelijk - de eerste postzegel met Vilvoorde als onderwerp, uiteindelijk tot publicatie is besloten.

Oorspronkelijk werd bij de opbouw van de verzameling alleen aandacht besteed aan het filatelistische aspect maar het lidmaatschap van de Vilvoordse heemkundige kring “Hertog Hendrik I” leidde er toe dat ook wat meer aandacht besteed werd aan de ínhoud van bepaalde volledige brieven; in de vroegere járen bestonden deze uit samengevouwen bladen, dus zonder omslag. Als afwisseling werden de teksten van enkele van deze brieven en enkele andere documenten opgenomen die op een of andere manier interessant zijn.

Wat de geduldige lezer zeker zal opvallen is hoe perfect de postdiensten in vroegere tijden functioneerden. Van wat eens een goed geoliede machine was blijft vandaag, ondanks de invoering van de informatica, mechanisatie en vele reorganisaties nog alleen een haperend geheel over. Het zou ons te ver leiden hier alle grieven en mankementen op te noemen: om deze reden is er weinig of niets opgenomen van het laatste decennium. Enig lichtpunt is de vriendelijkheid en bereidwilligheid van de onmachtige bedienden in de lokettenzaal en de postboden.

Zoals steeds bij dit soort samenbrengen van informatie moet aan een hele rij mensen dank worden betuigd. De lange lijst van namen is niet opgenomen uit vrees iemand te vergeten doch men zal het mij niet ten kwade duiden wanneer ik hier toch de Heren L. DE CLERCQ en E. VAN DEN PANHUYZEN van de Belgische Akademie voor Filatelie uitdrukkelijk wens te bedanken. Zonder hen zou van dit werkje helemaal geen sprake zijn geweest.

Ook de Posterijen, in de personen van de Conservator van het Postmuseum en zijn medewerkers, evenals de Heer W.JANSSENS, voormalig postontvanger van Vilvoorde I, wil ik bijzondere dank betuigen voor het vriendelijke onthaal, de hulpvaardigheid en het geduld mij bij mijn herhaalde bezoeken betuigd.

Tenslotte wordt de hoop geúit dat deze publicatie mag leiden tot het terugvinden van bijkomende gegevens en meer Vilvoordse poststukken.
d'autres ouvrages de A. Speeckaert
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: