livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Les Tramways bruxellois van 1940 tot 1945
Broché / 110 pages / édition de 1982
langue(s) : néerlandais
éditeur : STIB/MIVB
dimensions : 280 (h) x 233 (l) x 10 (ép) mm
poids : 535 grammes
DISPONIBLE
très bon état
26,95 EUR
Quantité:
référence : 1018853
Tous les prix incluent la TVA
Het thema van de eerste wereldoorlog werd al opgenomen in «DE GULDEN JAREN», deel 2 van de Geschiedenis van het Openbaar Vervoer te Brussel, in 1981 uitgegeven door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel. De vraag kan dan rijzen waarom wij er hier op terug komen.

In werkelijkheid hebben «DE GULDEN JAREN» en dit document een verschillende bedoeling. Het eerste is een fresco van het leven in Brussel, gezien vanuit het standpunt van het openbaar vervoer; ons werk daarentegen legt de nadruk op het aspect «exploitatie» van het tram- en trolleybusnet. Dit betekent dat heel wat voorvallen die «DE GULDEN JAREN» nodeloos zouden verzwaard hebben, hier in detail werden opgenomen.

Wij zijn voor dit werk chronologisch tewerk gegaan. De informatie die de lezer hier vindt, is het resultaat van langdurig speuren in de archieven, en is derhalve gegarandeerd authentiek. Hoewel een dergelijke benadering a priori droge stof oplevert, menen wij toch dat de lezer die zich de moeite wil geven «tussen de lijnen te lezen», zal kunnen vaststellen hoe de tijdsgeest van een in alle opzichten zeer pijnlijke periode kan weergegeven worden door middel van een feitenrelaas.

De uitwerking van deze tekst zou niet mogelijk geweest zijn zonder de vriendelijke medewerking • an de archiefdiensten van de M.I.V.B.. Verder .verd een deel van de opgenomen documentatie :er beschikking gesteld door de afdeling «Bevordering van het Stedelijk Vervoer» van het Ministe-- e van Verkeerswezen, en door verschillende verzamelaars, wier naam vermeld staat in de legenden. Tot slot willen wij de h. Emile COSAERT niet vergeten, die als op rust gesteld agent van de M.I.V.B. en verlicht amateur, waardevolle raadgevingen heeft verstrekt. Laat allen hier een uitdrukking van onze hartelijkste dank onderkennen.
rechercher des articles similaires par thème: