livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Hydreogeologische studie van de Brownfield-site Vilvoorde Machelen: grondwaterstromingen en -transport
Broché / 126 pages / édition de 2008
langue(s) : néerlandais
dimensions : 296 (h) x 210 (l) x 16 (ép) mm
poids : 770 grammes
DISPONIBLE
très bon état
8,95 EUR
référence : 1015603
Tous les prix incluent la TVA
Dit eindwerk bestudeert de grondwaterstromingen in de Zennevallei rond Vilvoorde. Door meer dan lOOjaar intense industriële activiteit is deze streek zwaar vervuild. Na een intensieve studie van de geologie werd met GMS Groundwater Modeling System 6.0 een hydrogeologisch model opgesteld. Het model omvat de quartaire lagen, de in het gebied uitwiggende Formatie van Gent en de Formatie van Tielt.

Uit de resultaten blijkt dat de hydraulische stijghoogte in de Formatie van Tielt hoger is dan in de bovenliggende lagen. Dit zorgt voor een kwelgebied, en het merendeel van het infiltrerend grondwater blijft in de quartaire lagen. Het neerslagwater dat in het zuidoosten van het studiegebied terechtkomt stroomt echter wel door naar de dieper gelegen Formatie van Tielt. Zelfs zonder rekening te houden met dispersie verspreiden polluenten die hier meegevoerd worden zich over een aanzienlijk deel van de Formatie van Tielt.
rechercher des articles similaires par thème: