livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Vlaams Barok Meubilair in Lak
Relié / 120 pages / édition de 1991
langue(s) : néerlandais
dimensions : 303 (h) x 212 (l) x 13 (ép) mm
poids : 820 grammes
DISPONIBLE
très bon état
44,95 EUR
référence : 1015600
Tous les prix incluent la TVA
Dit boek wil een beeld bieden van de technieken die gebruikt werden bij de vervaardiging van lakmeubels in het 17e eeuwse Europa en, meer in het bijzonder, in de Vlaamse gewesten.

Over lakmeubels in Vlaanderen was tot nu toe nog geen onderzoek verricht. Mijn jarenlange belangstelling voor de lakkunst heeft mij ertoe aangezet dit onderwerp nader te onderzoeken. Hieruit bleek dat de Vlaamse ambachtslui reeds in de 17e eeuw bedreven waren in het vervaardigen van lakwerk , meer bepaald in het versieren van pronkmeubilair en kostbare kleinoden. Zij beperkten zich daarbij niet tot het louter imiteren van Oosterse lakdecoraties, maar ze concipieerden zelfs een specifiek Vlaamse laktechniek.

Voor dit onderzoek werd in de eerste plaats beroep gedaan op de reeds bestaande literatuur. In de kunsthistorische bijdragen over Europese lakkunst wordt het bestaan van de Vlaamse exponent ervan nauwelijks vermeld en ook aan de 17e eeuw werd steeds weinig aandacht besteed. De belangstelling van de kunsthistorici ging veelal uit naar de Engelse en Franse lakkunst uit de hoogdagen van de Chinoiserie. Over de imitatie-lakken in de Noordelijke Nederlanden is enige járen geleden een doctoraats verhandeling geschreven aan de Universiteit van Amsterdam.

Nochthans treft men in de literatuur over de Vlaamse meubelkunst in de 17e eeuw vermeldingen aan van meubels gedecoreerd met lak.

Uitgegeven bronnen zoals receptenboeken, reisverslagen en wetenschappelijke verzamelwerken uit de 17e- en 18e eeuw gaven ons inzicht in de kennis die men in die tijd bezat omtrent de lakmaterie en ze leerden ons ook hoe de lakwerkers eventueel te werk zijn gegaan. Handboeken voor meubelmakers leerden ons hoe meubels vervaardigd werden en reisverhalen en uitgegeven prenten vertelden ons waar de lakwerkers een aantal van hun de-coratiemotieven haalden.

Vanzelfsprekend werd ook archiefmateriaal doorgenomen. Vooral de insolvente boedelkamers van de Antwerpse kunsthandelaars Guillaume Forckhondt en Mathijs Musson leverden ons heel wat gegevens op omtrent de produktie en de verhandeling van Vlaamse lakmeubels. Doch ook de [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: