livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Dag betovergrootouders : Van Aerts tot Winckelmans
« meer dan 100 Klein-Brabantse kwartierstaten »
Cartonné / 192 pages / édition de 2006
langue(s) : néerlandais
collection : Jaarboek
numéro : 41
dimensions : 303 (h) x 215 (l) x 15 (ép) mm
poids : 920 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
De Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant heeft een goede reputatie te verdedigen: het publiceren van interessante uitgaven van plaatselijk belang. Het gaat hierbij over de geschiedenis of aanverwante heemkundige deeltakken, vertrekkende vanuit de vroegere elf gemeenten die bij de fusieoperatie van 1976 naar 1977 de huidige gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands uitmaken.

In 2006 publiceert de vereniging niet minder dan vier uitgaven. Begin dit jaar werd in de reeks hoevemonogra-fieën ‘De Geschiedenis van de Steenovens te Sint-Amands’ van Filip Hooghe, Mare Peelman en Luc Rochtus uitgegeven. Begin juli was er: ‘Wie gaat er mee naar Amerika? - Emigration from Puurs, Kalfort, Breendonk, Liezele and Ruisbroek to Canada and the United States’ van Louis Callaert en Paul Mertens. Dit boek behandelde de uitwijking vanuit Puurs en deelgemeenten naar Canada en de Verenigde Staten. In september volgde een andere hoevemonografie: ‘De S’hertogshoeve te Weert’ van Jordi Bruggeman en thans brengen we als jaarboek 2006 de kwartierstatenuitgave: ‘Dag Betovergrootouders’.

Het boek bevat 105 kwartierstaten uitgaande van één persoon als kwartierdrager of in meervoud wanneer alle leden van een gezin werden opgenomen. Vervolgens zoveel als mogelijk met vermelding van data en plaats van geboorte, huwelijk en overlijden van de twee ouders in tweede generatie, de vier grootouders in de derde, de acht overgrootouders in de vierde en de zestien betovergrootouders in de vijfde generatie. Uitgaande van één kwartierdrager gaat het telkens om 31 personen.

Het boek kwam tot stand dank zij de samenwerking van Henri Sprangers, bekend genealoog en die als auteur van het boek ‘Honderd vooroudertafels van bekende Vlamingen’ opzoekingen deed naar de voorouders van een aantal bekende overleden Kleinbrabanders; Karei De paradé, die als regelmatig bezoeker van het archief van de gemeente Bornem de geschikte man was betreffende de Bornemnaars; Jules Segers, die de computerinvoer verzorgde en waar nog onvolledig, de staten vervolledigde via gegevens in internet en Louis Callaert, van wie het idee uitging, de coördinatie op zich nam en die vooral opzoekingen deed in Puurs.

De namen die het meest aan bod komen zijn de Klein-Brabantse topnamen Pauwels en Peeters, doch er komen honderden andere namen te voorschijn, teveel om op te noemen.

Dat kwartierstaten opmaken vaak lange opzoekingen vergt, hebben wij nu zelf ondervonden. Gelukkig waren de auteurs een gedreven viertal dat borg staat voor dit werk. Aanvankelijk dachten ze aan een 70-75tal staten, doch toen ze er reeds 90 hadden, was 100 een streefdoel dat zelfs nog werd overschreden.

Aan bod komen kunstenaars, geestelijken, burgemeesters en andere politici, sportlieden en ook beoefenaars van genealogie die zelf hun kwartierstaat opmaakten omdat zij hier geboren werden of wonen of omdat ze Klein-Brabanders onder hun voorouders tellen.

Genealogie is een mooie bezigheid, vooral wie verder wil gaan dan de gepubliceerde vijf generaties. De mogelijkheid zit er wel in om 10 of 12 generaties op te sporen, omdat de parochieregisters beginnen rond 1600. We leren er onze voorouders kennen, welke beroepen ze uitoefenden, waar ze woonden, hoe groot hun gezinnen waren, hun ouderdom bij huwelijk en overlijden. Allemaal interessante wetenswaardigheden over hen die ons voorgingen en van wie wijzelf onvermoede kenmerken in ons dragen.

De samenstellers deden hun uiterste best om het boek te illustreren met foto’s en kaarten, om stamreeksen op te nemen en de verklaring van de familienamen te geven. Hun werk zal zeker interesse wekken.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: