livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Lier in oude prentkaarten, deel 2
Broché / 76 pages / édition de 1979
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9028806121
EAN : 9789028806122
dimensions : 143 (h) x 203 (l) x 6 (ép) mm
poids : 160 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
HERUITGAVE / REEDITION "HET LAATSTE NIEUWS"

Wer sein Heimat nicht kennt, hat keiner Maszstab für fremde Länder heeft eens Goethe gezegd en daar zit veel waarheid in. Het is dit veelzeggend gezegde en de bezorgdheid voor onze stad die er ons toe brachten een tweede deel van „Lier in oude prentkaarten” samen te stellen.

Lier is een schone en gezellige stad, een echt en levendig monument. Dit is zeker voor een groot deel te danken aan de voorzichtige en behoudende politiek tot voor enkele decennia en de „geest” van de toenmalige architecten, die tamelijk traditioneel — door de eerbiediging van de schaal, materialen, ritme en module van de oude bebouwing — nieuwe gebouwen oprichtten, die zeer goed geïntegreerd zijn in het oude stadsbeeld.

Onze stad heeft een lange historische ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling die nog merkbaar is in het patroon van straten en pleinen. De historie leeft ook voort in de benaming van deze straten en pleinen. Het is een gelukkige omstandigheid dat deze geschiedenis niet alleen terug te vinden is in de plattegrond, maar ook in de stedelijke bebouwing. Een bebouwing die niet alleen door haar historische of
kunsthistorische waarde van belang is voor de mens van nu, maar die ook door de bouwstijl, de gebruikte materialen, de harmonische gevelindeling en de verwerking van de symbolen van werken en leven in bouw en versiering de bebouwing een menselijke waarde en waardigheid gaf.

Rond het midden van de vorige eeuw werden de knellende banden van de stedelijke omwalling verbroken. De ene stadspoort na de andere viel onder de slopershamer. De vesten werden gedempt en nieuwe straten op maat kwamen ervoor in de plaats.

De bedoeling van dit boekje is zo objectief mogelijk het oude stadsbeeld weer te geven. De beschrijving is gebaseerd op de situatie voor en kort na de Eerste Wereldoorlog.

Naast een aantal bekende monumentale gebouwen bezit Lier vele gebouwen die we als „kleine monumenten” kunnen aanduiden. Het zijn juist deze gebouwen op kleine schaal en de kleinarchitectuur, zoals een pittoreske gevel, een monumentale pomp of een nederige straatkapel in zijn omgeving, die de Lierse stadskern — of wat er nog van overblijft — zulk een tamelijk gaaf en harmonisch geheel bijbrachten. Elk [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: