livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
25 Jaar Kapittel : Hou ende Trou. Plaatsbepaling in de geschiedenis van de antwerpse kapittels sinds de XVIIIde eeuw
Broché / 90 pages / édition de 1986
langue(s) : néerlandais
éditeur : HODETRO
dimensions : 198 (h) x 143 (l) x 6 (ép) mm
poids : 115 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Het Kapittel Hou ende Trou brengt ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan een gans bijzondere inspanning op. Het memoreert deze niet onbelangrijke gebeurtenis met een publikatie over de geschiedenis van de Hogere Graden in de Vallei Antwerpen. Hoofdzaak hierbij blijft natuurlijk de eigen historiek. Toch is deze gesitueerd in een ruime kontekst, deze van de Ka-pittelgraden sinds de XVIII° Eeuw tot vandaag de dag.

Hieruit treedt de stamboom van Hou ende Trou duidelijk naar voren, zodat de plaatsbepaling van het Kapittel beter tot zijn recht komt. Tevens valt vooral de unieke rol op die eertijds door de Kapittels en de Prinsen van het Rozenkruis werd gespeeld.

Voor deze historische terugblik deden we beroep op Br. Marcel De Schampheleire. De auteur verricht sinds meer dan 25 jaar opzoekingen over het onderwerp. Hij bracht trouwens desaangaande in ons Kapittel meerdere Bouwstukken op. In een eerste schetste hij in januari 1969 ’De oudste geschiedenis van de Hogere Graden te Antwerpen’ en handelde meer bepaald over de Kapittels onder de Oostenrijkse Provincies der Nederlanden en onder de Franse Overheersing. Later kwam een tweede uiteenzetting die de volgende periodes doorlichtte, deze onder het Koninkrijk der Nederlanden en deze die volgde op de onafhankelijkheid van België.

In december 1979 had de betrokkene het over het meest recente verleden, namelijk de Hogere Graden in de Vallei Antwerpen tijdens de laatste 20 jaar, waarbij vooral de omstandigheden ter sprake kwamen die geleid hebben tot het oprichten van de kolommen van Hou ende Trou.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: