livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Geschiedenis van Hoboken
Relié / 396 pages / édition de 1982
langue(s) : néerlandais
éditeur : Gemeente Hoboken
dimensions : 250 (h) x 155 (l) x 23 (ép) mm
poids : 845 grammes
DISPONIBLE
très bon état
jaquette abîmée
14,95 EUR
référence : 1012285
Tous les prix incluent la TVA
Naar aanleiding van de nakende fusie met Antwerpen hadden we in 1979 het plan opgevat vóór 1983 onze inwoners een dokument te bezorgen, waaruit zowel een beeld van het verleden als de opgang van Hoboken in de naoorlogse járen (1950-1980) zou worden geschetst.

Na grondig beraad opteerden we voor een herwerking en condensatie van de in 1954 verschenen Geschiedenis van Hoboken (sedert geruime tijd uitgeput) verrijkt met een nieuw deel dat vooral aandacht zou schenken aan wat de laatste dertigjaar aan belangrijks is voorgevallen.

Contact werd opgenomen met Dr. H. Dierickx, auteur van de in 1954 gepubliceerde monografie. Die verklaarde zich bereid alle opzoekingen te coördineren. We houden er dan ook aan hem hierbij onze oprechte dank te betuigen.

In dit dankwoord willen we tevens alle gemeentediensten en instanties betrekken die aan dit werk hebben meegewerkt.

Moge het onderhavig boek onze identiteit ten volle belichten, zodat we zelfs in Groot-Antwerpen, toch kunnen verklaren: «Hoboken blijft Hoboken».
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: