livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Vissen en andere waterdieren van West- en Midden-Europa
par Collectif
Cartonné / 336 pages / édition de 1991
langue(s) : néerlandais
éditeur : Reader's Digest
ISBN : 9064070725
EAN : 9789064070723
dimensions : 156 (h) x 200 (l) x 28 (ép) mm
poids : 705 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Zonder water is leven niet mogelijk - 60-99% van het lichaamsgewicht van planten en dieren komt voor rekening van water. Om deze reden vormt water het ideale milieu voor levende organismen. I let eerste leven verscheen zo’n 3,5 miljard jaar geleden dan ook in de zeeën. Nog steeds bevat het water een veel grotere verscheidenheid van leven dan het land. In alle stilstaande en stromen de wateren op aarde komen levende organismen voor, van de diepste zeeën tot de hoogst gelegen bergstromen. Zelfs het ijs van de gletsjers en het water tussen bodemdeeltjes herbergen eencellige algen.

Anders dan het landoppervlak moet het water als een driedimensionale levensi uimte worden beschouwd. Veel dieren en planten leven permanent in het open water of de pelagische zone. Sommige, zoals kwallen, laten zich meedrijven (plankton), terwijl andere, zoals vissen, zwemmen (nekton). Andere leven op de zeebodem of op elkaar (benthos). Er komt dus in een willekeurig oceaangedeelte op elke diepte leven voor.

Diepe wateren, zoals zeeën en grote meren, vormen stabiele levensmilieus. Zo verandert de temperatuur er nauwelijks, ver geleken met poeltjes, die soms ’s winters bevriezen en ’s zomers uitdrogen. He, chemisch evenwicht is er ook zeer constant, ver geleken met kleine watertjes. Organismen lopen er veel minder de kans met plotselinge veranderingen in het zuurstof of zoutgehalte te worden geconfronteerd.

Oceanen en zeeën beslaan circa twee derde van het aardoppervlak. Zelfs in de diepste gedeelten leven zeeorganismen, maar het grootste aantal soorten vindt men van de kus, tot een diepte van circa 1X0 m — de rand van het continentale plat. Hier is het water rijk aan voedingsstoffen voor planten, die me, het water van de rivieren in zee stromen. Zeewieren en microscopische drijvende plantjes (plankton) ontwikkelen zich er weelderig en hiermee voedt zich weer een massa dieren. Wieren groeien alleen in water van maximaal 30 m diep, omdat alleen daarin voldoende licht kan doordringen. De helder heid van het water is hierbij ook van invloed. De grootste plantaardige produktie is afkomstig van de nietige plantjes in het plankton, die aan de oppervlakte drijven en het meeste van het daglicht profiteren.

I let leven aan een kust word, bepaald door het kus,type. Rotskusten bieden de grootste verscheidenheid aan zeeleven door het harde oppervlak, waarop zich organismen kunnen vaslhechten, en door de talloze spleten waarin deze zich kunnen verstoppen. Het andere uiterste vormen kiezelstranden, waar kiezels door de waterbeweging voort durend langs elkaar wrijven, zodat slechts weinig planten en dieren zich er permanent kunnen ophouden.

Bij alzettingskusten varieert de bodem van grol zand tot zeer lijn slib, afhankelijk van de activiteiten van de golven. Op deze afzettingen kunnen maar weinig organismen zich vasthechten, maar onder de oppervlakte houdt zich vaak een massa gravende dieren schuil. Voedselrijk slib herbergt de grootste soortenrijkdom.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: