livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Bijdrage tot de geschiedenis van Sint-Jans-Molenbeek
Relié / 344 pages / édition de 1980
langue(s) : néerlandais
éditeur : Baeté, Puurs
dimensions : 248 (h) x 160 (l) x 26 (ép) mm
poids : 1000 grammes
DISPONIBLE
très bon état
34,95 EUR
Quantité:
référence : 1017106
Tous les prix incluent la TVA
Voor de voorhistorie ttz. de periode van dewelke geen geschreven documenten bestaan is men aangewezen op vondsten (mensengebeente, werktuigen, wapens, huisraad, sieraden, enz.) als bewiismaterieel tot het recon-stitueren van het bestaan van een menselijke nederzetting.

Maar het gevondene vertelt ons dan ook de geschiedenis van de voorhistorische mens, van zijn milieu en van zijn levensbeschouwing, voor zover althans onze verbeelding de onderstellingen, die we uit de vondsten kunnen afleiden, enigszins bezielen.

Voor onze verre voorzaten is het een harde strijd voor het bestaan. Ter verdediging tegen roofdieren en voor de jacht waarvan ze hoofdzakelijk bestaan, maken ze gebruik van grove wapens uit vuursteen (silex) gehouwen.

Op het eerste gezicht zou het schijnen dat de moerassige oevergronden van de Zenne weinig geschikt waren om mensen tot verblijf aan te lokken. Maar heeft de mens aan de oevers van de Zenne niet in een paaldorp gewoond? Paaldorpen, waarvan men overblijfsels gevonden heeft te Meche-len (Nekkerspoel) te Dentergem enz..., en die bestonden uit hutten op palen gebouwd. Deze boden inderdaad het voordeel de bevoorrading in vis en waterwild te vergemakkelijken en veiligheid te verschaffen ook tegen de vaakvoorkomende overstromingen. Na hevige regenval kan men zich de Zenne van toen bij gebrek aan indamming, voorstellen als een zeer brede rivier.

De bedding van de Zenne lag in de voorhistorische tijden lager dan thans. In de loop der tijden werd ze aangevuld door de afschaving van de glooiing der vallei. Zo kunnen de eventuele overblijfsels van een paaldorp door een dikke laag aluviale gronden - bij het kanaal van Charleroi bv. 14m dik - bedekt zijn. Totnogtoe echter werd niets uit de paleolitische periode (de tijd van de ongeslepen silex) te Molenbeek gevonden.

Geslacht na geslacht verbetert de mens zijn levensvoorwaarden en gaat verder de weg op van de vooruitgang. Er ontstaat een zekere ruilhandel. Dieren worden gefokt, stoffen geweven, uit klei worden potten vervaardigd. Reusachtige stenen, Menhirs genoemd, worden opgericht vermoedelijk ter ere van de godheden en Dolmen, monumentale grafstenen, getuigen van een innige dodenverering.

Hoofdzakelijk leeft men nog van jacht en visvangst en daarom worden knuppelwegen aangelegd om waterwild en vis gemakkelijker te bereiken, benevens jagerspaden die de meest moerassige plekken ontwijken.

Men houdt zich ook, zij het dan in geringe mate, bezig met de teelt van graangewassen. Verarmde teelgronden evenwel weer vruchtbaar maken door bemesting is niet bekend of wil men niet toepassen. Bemesting werd inderdaad in de oudheid door vele volkeren misprezen omdat ze zg. de zuivere aarde bezoedelde.

Dit zal dan ook wel het geval geweest zijn op de helling van de Zennevallei [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: