livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Pieter Pourbus, meester-schilder. 1524-1584
Broché / 336 pages / édition de 1984
langue(s) : néerlandais
éditeur : Gemeentekrediet
dimensions : 296 (h) x 210 (l) x 23 (ép) mm
poids : 1620 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
In 1584, precies vier eeuwen geleden, stierf Pieter Pourbus, meester-schilder te Brugge. Hij was er de belangrijkste kunstenaar van de tweede helft van de 16de eeuw, en zijn kunsthistorische betekenis was veel groter dan deze van een voortreffelijk portretschilder van de Brugse burgerij.

De stad Brugge, die zoals bekend niet aan haar proefstuk is wat het inrichten van kunsttentoonstellingen betreft, maakte van de voorbereiding en de organisatie van deze grote retrospectieve een wetenschappelijk verantwoorde en toeristisch toch aantrekkelijke aangelegenheid, de belangrijkste culturele manifestatie te Brugge voor het Pourbusjaar 1984.

Het opzetten van tentoonstellingen van oude kunst is ondertussen, mede door de zeldzaamheidswaarde en de kostbaarheid van de oude meesterwerken uiterst moeilijk, zoniet onmogelijk geworden. Het organisatieteam van deze stedelijke Pourbusmanifestatie en de diensten van de Brugse musea onder leiding van Hoofdconservator Valentin Vermeersch verdienen dan ook alle lof. Vooral omdat, mede door de wetenschappelijke aanpak en de faam van de Brugse tentoonstellingentraditie, zij er in geslaagd zijn door de welwillende bruikleengave van musea, kerken en andere instellingen, het grootste gedeelte van het bewaarde en verspreide Pourbusoeuvre gedurende enkele maanden terug naar Brugge te laten brengen, en in de middeleeuwse zalen van het oude Sint-Janshospitaal tot een grote historische kunstretrospectieve te verenigen. Samen met de vele binnen-en buitenlandse bruikleengevers, danken wij vooral de kerkbesturen van die Brugse kerken, die alle zonder uitzondering hun dikwijls monumentale Pourbusschilderijen tijdelijk aan onze museumdiensten hebben toevertrouwd.

Niet minder oprecht, mede in naam van het gehele stadsbestuur van Brugge, danken wij het Gemeentekrediet van België voor zijn belangrijke financiële inbreng in deze realisatie, en tevens voor de nu reeds drie jaar oude samenwerking met de Stedelijke Musea van Brugge. Ook het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wist ons via zijn Museumfonds een helpende hand toe te steken.
Een apart woord van dank ten slotte is bestemd voor Dr. Paul Huvenne uit Antwerpen, die zich mede via zijn recent Pourbus-doctoraat volledig ter beschikking stelde als lid van het organisatiecomité en vooral als hoofdauteur van deze mooie en waardevolle catalogus.

Een tentoonstelling zoals deze van Pieter Pourbus is het resultaat van de samenwerking, de bereidwilligheid en de vakkennis van velen. De gezamenlijke en blijvende verdienste van deze zowel vaste als occasionele medewerkers is dat zij de roemrijke traditie van de Brugse kunsttentoonstellingen hebben verlengd met een nieuwe kunsthistorische en educatieve manifestatie van formaat, de naam en het talent van een van de meest verdienstelijke Brugse burgers uit het verleden waardig.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: