livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik
par Collectif
Broché / 256 pages / édition de 1978
langue(s) : néerlandais
dimensions : 240 (h) x 155 (l) x 16 (ép) mm
poids : 575 grammes
DISPONIBLE
très bon état
17,95 EUR
référence : 1011138
Tous les prix incluent la TVA
Toen, enkele járen geleden, het bestuur van de culturele kring Andreas Masius de aandacht vestigde op het jaartal 1978 en de 1000ste verjaring van de toekenning van het marktrecht te Lennik, rijpte meteen het idee om enkele geschiedkundige gegevens te publiceren naar aanleiding van deze historische gebeurtenis.

Het is namelijk een onweerlegbaar feit dat de marktvergunning toegestaan door keizer Otto II, in zeer grote mate de geschiedenis van Lennik in de daarop volgende eeuwen heeft bepaald.

Waar wij op zeker ogenblik een volledige geschiedschrijving van Lennik overwogen, moesten wij vrij spoedig dit opzet laten varen; er zijn namelijk in de geschiedenis van Lennik een aantal hiaten die, bij ontstentenis van de elementaire documentatiebronnen en bij gebrek aan de nodige middelen, vooralsnog door ons niet kunnen worden overbrugd.

Om deze reden hebben wij de voorkeur gegeven aan het verzamelen van een aantal bijdragen, waarin «elc wat wils», waar elke inwoner van onze aloude gemeente iets zal aantreffen waardoor zijn belangstelling wordt opgewekt.

Wanneer wij nu al deze losse rubrieken bijeen brachten en in een chronologische orde samenbundelden, bleek dat het geheel in feite gegevens bevat betreffende de geschiedenis van Lennik vanaf de 10de tot de 20ste eeuw. Daarbij worden alle facetten van de levensomstandigheden van de gemeente aangesneden : economische, sociale, kerkelijke, ambachtelijke en culturele, terwijl een omstandige bibliografie de nodige inlichtingen verschaft aan wie een bepaald onderwerp verder wil uitdiepen.

Met fierheid mogen wij hier beklemtonen dat een groot aantal rubrieken zijn opgesteld op grond van documentatie- en archiefbronnen van wetenschappelijke instellingen en van particulier bezit, bronnen die voordien nimmer werden aangeboord; het zijn derhalve volledig [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: