livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Het Brabants Beeldsnijcentrum Leuven
par Jan Crab
Relié / 352 pages / édition de 1977
langue(s) : néerlandais
dimensions : 248 (h) x 220 (l) x 41 (ép) mm
poids : 1505 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
In de 19de eeuw bestudeerde archief-bediende E. VAN EVEN het historisch en het artistiek verleden van Leuven. Beide disciplines werden in zijn boeken en periodieke publi-katies behandeld op basis van archivalische en literaire teksten (1). Meerdere van deze werken behandelen in de eerste plaats de algemene en de architekturale geschiedenis van onze oude hertogelijke stad; toch verstrekken ze eveneens namen en andere konkrete gegevens in verband met kunstenaars die in Leuven werkzaam of woonachtig waren. Van Evens meer gespecializeerde studie over de Leuvense schilders (2) geeft zelfs een overzicht tot en met de 17de eeuw van de hier aanwezige schilders en glazeniers. Tevens citeert de auteur hierin, en dit voornamelijk om familiebanden of samenwerking tussen schilders en beeldhouwers aan te tonen, enkele namen van en opdrachten aan beeldsnijders die te Leuven verbleven of werkten. Voor enkelen vermeldt hij de archivalia waarin de door hen uit te voeren opdrachten duidelijk omschreven zijn. Deze verwijzingen vormden samen met nog enkele andere sporadische nota's in zijn tijdschriftenpublikaties het enige wat tot dan toe over de Leuvense beeldhouwproduktie met zekerheid gekend was. Na Van Evens overlijden in 1905 lieten degelijke publikaties over het onderwerp Leuvense beeldsnijkunst ettelijke decennia op zich wachten, tot Graaf J. de BORCHGRAVE d'ALTENA terloops in enkele van zijn menigvuldige studies over de Brabantse beeldsnijkunst opnieuw Leuven als beeldsnijcentrum naar voor bracht (3). In 1962 publiceerde L. DE MAN archivalia die een niet onbelangrijke tegenwoordigheid van beeldsnijders te Leuven uitwezen (4). Tevens werd in datzelfde jaar, als voorbereiding van de Ars Sacra Antiqua-tentoonstelling te Leuven, de produktie van het plaatselijk beeldsnijcentrum voor het eerst op konkrete wijze stijlkritisch bestudeerd en werden de bevindingen hieromtrent vastgelegd in de bijbehorende tentoonstellingscatalogus (5). Weliswaar kon men hieruit nog geen definitieve stijlkenmerken deduceren, maar toch legden Prof. J.K. STEPPE en zijn medewerkers toen de [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: