livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Mechelen zoals J.B. De Noter het zag, deel 3
Relié / 186 pages / édition de 1981
langue(s) : néerlandais
éditeur : J. Stevens
dimensions : 217 (h) x 274 (l) x 28 (ép) mm
poids : 1260 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Dit derde deel van ‘Mechelen zoals J.B. De Noter het zag’ biedt twee nieuwigheden. Het boek bevat ten eerste het overgrote deel van de akwarellen die de historische gebouwen in de Mechelse buitenwijken en de randgemeenten tonen. Het is een fascinerend beeld van een patrimonium dat praktisch integraal verwoest werd tijdens de Opstand of in de Franse tijd. Deze akwarellen werden aangevuld met nog enkele interessante gezichten binnen de stadsmuren.

Ten tweede is er het verheugende feit dat enkele verzamelaars, die soms de anonimiteit verkozen, ons de toestemming gaven de akwarellen uit hun kotlektie af te drukken. Voor verscheidene van deze schilderijtjes bestaan geen ekwivalen-ten in de Schöffer-verzameling op het Stadsarchief, zodat deze uitgave een belangrijke primeur voor de Mechelse iko-nografie betekent. We doen dan ook een oproep tot andere verzamelaars die nog origineel werk van J. B. De Noter bezitten om ons te kontakteren voor een latere uitgave.

We hopen tenslotte met een vierde deel de publikatie van De Noters kleurenakwarellen af te ronden. Hierin zouden o.m. de kapellen van de Mechelse kerken, de bekende Mechelse burgerwoningen en de gods- en ziekenhuizen aan bod komen. We verhelen niet dat de drie vorige uitgaven steeds een kommercieel risiko betekenden in een moeilijke tijd. Daarom werd notens volens de samen hang tussen de akwarellen soms onderling verbroken om in elk boek een zo gevarieerd mogelijk aanbod te schenken aan de niet-specialist. We willen deze versnippering verhelpen door in deel IVzowel een inhoudsregister per onderwerp als een volledige inhoudstafel te publiceren. Tevens zullen de nodige errata aan bod komen. Hoewel we reeds hier en daar een ‘pekelzonde’ ontdekten, nemen we graag kennis van eventuele fouten die in deze uitgaven geslopen zijn.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: