livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Basiliek van Koekelberg : Architektuur en hedendaagse geschiedenis
Broché / 142 pages / édition de 1986
langue(s) : néerlandais
dimensions : 270 (h) x 208 (l) x 11 (ép) mm
poids : 580 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
De hel der kunsten is, zoals deze der zielen, geplaveid met goede bedoelingen, omdat door de lotsomstandigheden der goede smaak sommige monumenten door de kunstcensoren werden opgegeven en geen volksenthousiasme meer opwekten. Zonder a priori de vraag te stellen naar de criteriologie in verband met het mooie, als aangeboren of verworven perceptie, zullen we dit feit erkennen door er een eenvoudige historische waarde aan te verlenen.

De Nationale Basiliek van het H. Hart van Koekelberg behoort tot deze belasterde en opgegeven monumenten.

Indien men aanneemt dat geen enkel oordeel noch gratis, noch onschuldig is, en dat het, telkens voor wie zich met geduld wil bewapenen — een systeem van karakteristieke verschillen onthult in keuzen en behoeften van een maatschappij, dan moet een dergelijke onwaardigheid de aandacht trekken, vermits hier het probleem van de plaatsing van het kunstwerk in het sociale kader wordt gesteld en, daarmee verband houdend, het probleem van de interpretatie.

Men komt dan tot het erkennen van het belang van het articuleren van kunst in de maatschappij die ze heeft voortgebracht en er waarde aan geeft. Op methodologisch vlak leidt deze vaststelling ertoe een analyse te ondernemen, die verre van in artistieke manifestaties een logica « in zich » te zien, deze eerder, onafhankelijk van elke determinatie,
als specifieke antwoorden aanziet op verwachtingen en keuzen van mensen die de kunst hebben voortgebracht. Een benadering van dit genre leidt tenslotte ertoe de architecturale ruimte met een gesynthetiseerde dimensie onder het concept van geestesgesteldheden te herinvesteren en aldus de traditionele benaderi-gen van de kunstgeschiedenis met een meer totaliserende problematiek te verrijken.

Gelukkig leent zich de basiliek van Koekelberg tot een dergelijke methode. Van de eerste ontwerpen, gedateerd op het einde van de 19de eeuw tot de uiteindelijke voltooiing in 1970, beslaat ze inderdaad bijna een eeuw, gedurende dewelke de maatschappij diepe veranderingen heeft ondergaan, zoals onder andere de plaats en de noodzaak van religieuze architectuur.

Meer nog, een toegespitst onderzoek op dit monument laat toe enkele lacunes van de geschiedschrijving aan te vullen en de evolutie van de religieuze kunst, geconfronteerd met de ommekeer in de 20ste eeuw, nog preciezer te begrijpen.

De ontwikkeling van het werk zal aan de premissen van deze methode beantwoorden. Indien elk der vier hoofdstukken — historische schets, nota’s over architectuur, technische en financiële aspecten en benadering van het liturgische meubilair — een aspect van de problematiek aansnijdt, dan hebben we toch niet gewild ze volledig apartstaand te behandelen.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: