livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik
par Collectif
Broché / 312 pages / édition de 1997
langue(s) : néerlandais
dimensions : 240 (h) x 155 (l) x 20 (ép) mm
poids : 700 grammes
DISPONIBLE
très bon état
17,95 EUR
référence : 1011509
Tous les prix incluent la TVA
Twintig jaar geleden verscheen een eerste reeks “Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik”, naar aanleiding van de duizendste verjaring van de toekenning van het marktrecht te Lennik. Wij besloten toen onze inleiding met de hoop eens een tweede reeks “Bijdragen” op het getouw te kunnen zetten.

En of deze hoop verwezenlijkt werd! Met regelmatige tussenpauzen van ongeveer vijfjaar, verscheen telkens een nieuwe reeks “Bijdragen”, zodat wij thans een vijfde bundel kunnen aanbieden, gestoffeerd met een nieuwe waaier van interessante rubrieken.

Aan de orde komen vooreerst de verenigingen die een lustrum mochten of mogen vieren: de Andreas-Masiuskring zelf, het Davidsfonds (afdeling Sint-Kwintens-Lennik) en het Sint-Gregoriuskoor van Sint-Martens-Lennik. Dan volgen een aantal geschiedkundige rubrieken: de geschiedenis van Lennik in een notedop, de oorlogen in de 15de tot 17de eeuw en, meer uitgebreid, aspecten van het sociaal-economisch gebeuren, de woongeschiedenis en de graanprijzen.

Een originele diepgaande studie wordt gewijd aan de geschiedenis van de armenzorg te Sint-Martens-Lennik en dit over de periode 1661 tot 1914. Een oud cijnsregister geeft ons inlichtingen over de toponymie en de bewoners van Lennik rond 1427, terwijl ook de recente woongeschiedenis wordt beschreven.

Bijzondere aandacht wordt verleend aan de 18de eeuw, met gegevens over de parochies Gaasbeek, Sint-Kwintens- en Sint-Martens-Lennik en de eigendommen die door het Franse bewind tot “nationale goederen” werden verklaard.

Ook enkele merkwaardige figuren worden besproken: Ambrosius de Dynter, die ooit op het hof “Ten Broek” woonde, de benediktijner missionaris Victor Van Schepdael, kardinaal Suenens en Alex Donckerwolcke.

Inzake onderwijs vermelden wij verrassende gegevens over de Latijnse school van Geel, waar tientallen jonge Westbrabanders in de 18de eeuw middelbaar onderwijs genoten; ook de geschiedenis van het klooster en van het onderwijs te Eizeringen komt aan bod.

Tussen de “varia” vinden wij gegevens over de thans verdwenen “kruisdagen”, een grondige studie over de steenhouwersmerken in de kerkelijke en burgerlijke gebouwen te Lennik, een opsomming van vroegere herbergen en ambachten te Sint-Martens-Lennik en een bloemlezing uit de schepenakten van Lennik en uit de akten van het vredegerecht, dat in 1996 zijn 200-jarig bestaan mocht vieren.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: