livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Tervuren is niet zo maar een gemeente !
Cartonné / 116 pages / édition de 1996
langue(s) : néerlandais
collection : Vura ducum
numéro : 3
dimensions : 304 (h) x 215 (l) x 15 (ép) mm
poids : 800 grammes
DISPONIBLE
très bon état
34,95 EUR
Quantité:
référence : 1019483
Tous les prix incluent la TVA
Onze Heemkundige Kring Sint-Hubertus bestaat 50 jaar ! Deze heuglijke gebeurtenis wordt gevierd met allerlei activiteiten, o.m. met dit kijkboek over Tervuren. Het verschijnt als nummer 3 van de reeks "VURA DUCUM”, benaming waarmee in oude archieven "Het Tervuren van de hertogen” vaak bedacht werd.

Dit boek is in de eerste plaats een kijkboek, d.w.z. dat er vooral moet gekeken worden naar het overvloedige beeldmateriaal. De tekst heeft anderzijds wel een belangrijke verklarende en ondersteunende functie. Voor de foto’s kozen we bewust — voor zover als mogelijk was — voor oude prentkaarten, omdat die beter de sfeer weergeven van het Tervuren van de eerste helft van deze eeuw en het is precies die sfeer die we met dit boek willen oproepen. Deze prentkaarten zijn echter meestal geen fotografische hoogstandjes, vaak vaag en donker van kleur. De summiere, soms foutieve of onvolledige uitleg die erop gedrukt staat, is meestal in het Frans, zoals dat toentertijd in heel het Vlaamse land gebruikelijk was. De beeldzijde van de gebruikte prentkaarten is vaak beschreven, wat ook gebruikelijk was, omdat de rugzijde alleen voor adressering mocht gebruikt worden.

Als titel voor ons kijkboek kozen we ’’Tervuren is niet zo maar een gemeente !” en ook dat is een bewuste keuze en wel om volgende redenen. Primo, omdat een tikkeltje chauvinisme de Tervurenaar niet vreemd is. Secundo, omdat het roemrijke historische verleden, het patrimonium, het groen van de Tervurenlaan, Warande en Zoniënwoud en ook de Tervurenaar zelf, borg staan voor deze boude uitspraak ! De Tervurenaar — autochtoon én inwijkeling — is terecht fier op zijn mooie Brabantse gemeente, waar de hertogen ver-
bleven en hofdag hielden en keizers, koningen en prinsen kwamen wandelen en jagen en waar Boulenger en andere Tervuurse kunstenaars hun schildersezel in volle natuur neerplantten en de ontelbare wondermooie hoekjes van Warande en Zoniënwoud op doek vastlegden !

Bij de samenstelling van dit kijkboek mochten we rekenen op de bereidwillige en deskundige hulp van vele Tervurenaars, die ons met raad en daad bijstonden en waarvoor we hen van harte danken. Een bijzonder woord van dank gaat naar onze conservator Ben RENSON en onze voorzitter Maurits WYNANTS, omdat ze voor ons een belangrijke ruggesteun waren en omdat we onbeperkt mochten putten uit hun rijke verzameling oude prentkaarten, en naar Roel RUTTENS, die zorgde voor de fotografie.

Het bestuur van de jubilerende Heemkundige Kring hoopt dat dit kijkboek bijdraagt tot een betere kennis van de geschiedenis, de folklore en het sociaal leven van Tervuren én de wandelaar er toe aanzet zich ter-plekke te gaan vergewissen van datgene wat er nog terug te vinden is van wat er in ons kijkboek te zien is. (Her)ontdekken van wat Tervuren aan schoonheid te bieden heeft en ervan genieten. We wilden tevens aantonen dat er de laatste decennia in Tervuren heel-wat moois verdwenen is, soms omdat het onvermijdelijk was, maar soms ook nodeloos. Onze Heemkundige Kring wil ervoor ijveren dat dit laatste in de toekomst niet meer gebeurt. Het vervullen van deze wensen zou ons blij maken, want dan zijn we in onze opdracht geslaagd.

Veel kijkgenot !
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: