livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Nieuwzemstenaars bij Leven en Welzijn
« Een nostalgisch spiegelbeeld van bekende mensen, bijna vergeten vaklieden in Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar »
Relié / 96 pages / édition de 1991
langue(s) : néerlandais
éditeur : Het Streekboek
dimensions : 303 (h) x 216 (l) x 13 (ép) mm
poids : 696 grammes
DISPONIBLE
très bon état
26,95 EUR
référence : 1019824
Tous les prix incluent la TVA
André ver Elstl docent in het economisch en het sociaal hoger onderwijs, is de Auteur van „ Nieuw Zemst bij leven en welzijn. Een nostalgisch spiegelbeeld van Elewijt. Eppegem. Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar ” en „ Nieuwzemstenaars bij Leven en Welzijn. Een nostalgisch spiegelbeeld van bekende mensen, bijna vergeten vaklieden, bloeiende verenigingen en memorabele gebeurtenissen in Elewijt, Eppegem, Hofstade. Weerde, Zemst en Zemst-Laar In 1965, nu zesentwintig jaar geleden, stichtte hij in Zemst (sedert 1977 Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar) een inmiddels bloeiende afdeling van VTB-VAB. In het kader daarvan heeft hij van meetaf geijverd om de fusiegemeente in de culturele toeristische kijker te brengen door de organisatie van explorerende wandelingen en fietstochten in het dorp en tevens door de publicatie van heemkundige en historische boeken en brochures. Zijn werk werd in 1988 geëerd met de plaatsing van een duurzaam bord (geschonken door VTB-VAB nationaal en de Kredietbank) aan het gemeentehuis op De Griet, waarop zijn Pieter Paul Rubens Fietsroute en zijn Juul Verdoodt & Victor Vander Kuylen Wandelpad iedereen uitnodigen tot een gevarieerde verkenning van de schilderachtigste plekjes van Zemst.

André ver Eist heeft de verdienste de deelgemeenten van het Nieuwe Zemst steeds te hebben gepropageerd als een van nature volksverbonden entiteit, waarbinnen elk vroeger dorp toch een culturele apartheid bezit.

Met Leica en Rolleiflex heeft André ver Elst elke mens, monument en moment met een archivale en getapte betekenis in het Nieuwe Zemst trachten vast te leggen en aldus voor de toekomst enigszins te bewaren.

In 1972 werd door André ver Elst rond het oudste monument van Zemst het Ridderschap in der Orde van de Halve Steen opgericht, dat sporadisch wordt toegekend aan personen die zich op een volksculturele wijze erkentelijk hebben gemaakt ten voordele van het dorp of de dorpsgemeenschap.

Tegelijk legde hij een band met het verleden. Dit kon mede dank zij de sympathie, die talrijke Nieuwzemstenaars voor zijn voortdurende research hebben. Spontaan rommelden velen in hun familie-archieven en stelden ze, met de Auteur, een levendig nostalgisch spiegelbeeld van de oude dorpen, die nu het Nieuwe Zemst vormen, en hun bekende dorpelingen van toen en gisteren, samen.

Alle Nieuwzemstenaars, zij die er sedert generaties wonen of er zich zijn komen vestigen, zullen zijn onvermoeibare inzet waarderen, omdat ze langs deze waarheidsgetrouwe weg een loyaal beeld kunnen vormen van het bucolische en tegelijk overgaande, rustige en soms woelige aspect dat er uitging en uitgaat van elke van de deelgemeenten.

Nu het Nieuwe Zemst met een groeiende en stevige eensgezindheid de toekomst tegemoet ziet, doet het deugd te kunnen vaststellen dat elkeen afzonderlijk een solide steen dynamisme heeft bijgedragen om met tevredenheid terug te blikken op wat het nog niet zo ver afwezige verleden was. Daarbij kan beklemtoond worden dat zowel het leven als het welzijn andere dimensies hebben gekregen die, voor de Nieuwzemstenaars, ook een nieuwe morele en materiële levensstandaard hebben in de hand gewerkt.

Het was het doel van André ver Elst elke Nieuwzemstenaar over de járen heen, kennis te laten maken met de ongedwongen en spontane sfeer, die het dagelijkse leven in elk van onze dorpen heeft gekend en gekenmerkt, zoals deze in dit schilderachtige en enthousiaste werk tot uiting komt en is afgebeeld.

Moge dit boek, samen met „ Nieuw Zemst bij Leven en Welzijn ”, als een hulde gelden voor vijfentwintig jaar socio-cultureel werk dat door de Auteur, André ver Eist, tevens de Voorzitter van VTB-VAB Zemst (meer dan 800 leden !), in het nieuwe Zemst werd verricht.

André ver Elst werkt thans aan een nieuw boek ., Het Nieuwe Zemst : twintig jaar na de fusie ”.

De foto toont André ver Elst als leerling in het derde studiejaar aan de gemeenteschool in 1943 ; hij was een studax en hij is het altijd gebleven.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: