livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Nieuw-Zemst bij Leven en Welzijn : Een nostalgisch spiegelbeeld van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar
Relié / 96 pages / édition de 1990
langue(s) : néerlandais
éditeur : Het Streekboek
dimensions : 305 (h) x 216 (l) x 13 (ép) mm
poids : 679 grammes
DISPONIBLE
très bon état
26,95 EUR
référence : 1019825
Tous les prix incluent la TVA
André ver Elst, docent in het economisch en het sociaal hoger onderwijs, is de auteur van „ Nieuw-Zemst ” bij leven en welzijn. Een nostalgisch spiegelbeeld van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar ”.

In 1965, nu vijfentwintig jaar geleden, stichtte hij in Zemst (sedert 1977 Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar) een afdeling van VTB-VAB. In het kader daarvan heeft hij van meetaf geijverd om de fusiegemeente in de culturele toeristische kijker te brengen door de organisatie van explorerende wandelingen en fietstochten in het dorp en de publicatie van heemkundige en historische brochures. Zijn werk werd in 1988 geëerd met de plaatsing van een duurzaam bord aan het gemeentehuis op De Griet, waarop zijn Pieter Paul Rubens Fietsroute en zijn Juul Verdoodt & Victor Van der Kuylen Wandelpad uitnodigen tot een gevarieerde verkenning van de schilderachtigste plekjes van Zemst.

André ver Eist heeft de verdienste de deelgemeenten van het nieuwe Zemst steeds te hebben gepropageerd als een van nature volksverbonden entiteit, waarbinnen elk vroeger dorp toch een culturele apartheid bezit.

Met Leica en Rolleiflex heeft André ver Elst elke mens, monument en moment met een archivale betekenis in het nieuwe Zemst trachten vast te leggen en aldus voor de toekomst enigszins te bewaren.

In 1972 werd door André ver Elst rond het oudste monument van Zemst het Ridderschap in de Orde van de Halve Steen opgericht, dat sporadisch wordt toegekend aan personen die zich op een volksculturele wijze erkentelijk hebben gemaakt ten voordele van het dorp.

Tegelijk legde hij een band met het verleden. Dit kon mede dank zij de sympathie, die talrijke Nieuwzemstenaars voor zijn research hebben. Spontaan rommelden velen in hun familie-archieven en stelden ze, met de auteur, een levendig nostalgisch spiegelbeeld van de oude dorpen die nu het nieuwe Zemst vormen, samen.

Alle Nieuwzemstenaars, zij die er sedert generaties wonen of er zich zijn komen vestigen, zullen zijn onvermoeibare inzet waarderen, omdat ze langs deze weg een getrouw beeld kunnen vormen van het landelijke en rustige aspect dat er uitging van elk van de deelgemeenten.

Nu het nieuwe Zemst met een groeiende en stevige eensgezindheid de toekomst tegemoet ziet, doet het deugd te kunnen vaststellen dat elkeen afzonderlijk een solide steen dynamisme heeft bijgedragen om met tevredenheid terug te blikken op wat het nog niet zo ver afwezige verleden was. Daarbij kan beklemtoond worden dat het leven en het welzijn andere dimensies hebben gekregen die, voor de Nieuwzemstenaars, ook een nieuwe morele en materiële levensstandaard hebben in de hand gewerkt.

Het was het doel van André ver Elst elke Nieuwzemstenaar over de járen heen, kennis te laten maken met de ongedwongen en spontane sfeer, die elk van onze dorpen heeft gekend en gekenmerkt, zoals deze in dit schilderachtige werk tot uiting komt en is afgebeeld.

Te gelegener tijd wordt dit boek aangevuld met een tweede, even boeiend deel „ Nieuwzemstenaars bij Leven en Welzijn ”, waardoor honderden populaire personen in de herinnering worden bewaard.

Moge dit boek als een hulde worden aangezien voor vijfentwintig jaar socio-cultureel werk dat door de auteur, André ver Eist, tevens de Voorzitter van VTB-VAB Zemst (meer dan 800 leden !) in het nieuwe Zemst werd verricht.

De foto toont André ver Elst als VTB-VAB reisleider in Kandy (Sri Lanka) op 28 juli 1990.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: