livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Gids voor Vlaanderen : Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeenten
Relié / 1124 pages / édition de 1985
langue(s) : néerlandais
dimensions : 196 (h) x 125 (l) x 55 (ép) mm
poids : 1145 grammes
DISPONIBLE
très bon état
9,95 EUR
référence : 1007076
Tous les prix incluent la TVA
Toen de eerste Gids voor Vlaanderen 1957 op de markt kwam, werd meteen een legende geboren. De legende van een werk van heel lange adem, gerealiseerd door de toenmalige voorzitter van VTB-VAB, Jozef van Overstraeten, met assistentie van Justin Seys en Renaat Martens. De legende van een werk met heel lange adem, als je ziet hoeveel jaren die uitgave van '5 7 en de herwerkte versie van '66 op de achterbank van generaties auto's heeft gelegen werd meegenomen op wandelingen, klaar lag op het rek van de naslagwerken.

Die legende werd nu hertaald naar de tijd, naar het Vlaanderen van vandaag. Het resultaat hebt u in handen.

Een uniek encyclopedisch werk datje helpt "het bos door de ogen van Vlaanderen" te zien, belangrijke en minder belangrijke elementen scheidt in een soort verfijnde, toeristische en heemkun-dige röntgenopname van elke stad en gemeente in Vlaanderen.

Een gids die bovendien de pretentie heeft niet enkel een toeristische maar ook cultuurhistorische wegwijzer te zijn. Een gids die geen vrede neemt met een eenvoudige opsomming van grote en kleine bezienswaardigheden, maar deze tegelijk in een ruimere historische en culturele context situeert en dank zij het inzicht van auteur en historicus Jan Gerits aansluit bij de actuele denktrends inzake toerisme en heemkunde in Vlaanderen. Niet enkel "kerken en kastelen", niet enkel stad maar ook platteland, groot én klein, en ook landschappen worden voor het eerst op hun juiste waarde geëvalueerd.

Het spreekt vanzelf dat de uitgave van deze nieuwe Gids voor Vlaanderen volkomen aansluit bij de interessesfeer en de doelstellingen van VTB-VAB als een van Vlaanderens grootste, culturele organisaties. In die zin zijn we de Kredietbank ook oprecht dankbaar, omdat zij deze nieuwe uitgave via een vruchtbare, cul-tureel-financiële joint venture heeft mogelijk gemaakt. De zachtkleurige omslag van deze gids, opgetekend door Steven Wilsens, geeft misschien nog het best weer wat zowel de Kredietbank als de VTB-VAB met dit boek bedoelen. De tekening is geografisch niet localiseerbaar, maar geeft je ergens het gevoel van "Waar weet ik niet, maar ik zit hier ergens in Vlaanderen". Laat deze nieuwe Gids voor Vlaanderen in die zin een ontdekkings-boek worden.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: