livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Van Gerardi-Montium tot Geraardsbergen: Geïllustreerd overzicht van de stad
« sedert haar ontstaan in 1068 tot rond de vijftiger jaren »
Relié / 204 pages / édition de 1977
langue(s) : néerlandais
éditeur : Veys
dimensions : 300 (h) x 214 (l) x 19 (ép) mm
poids : 996 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Samen met U ben ik blij verrast met de uitgave : «Van Gerardi-montium tot Geraardsbergen» die ook U, zopas komt te doorbladeren.

Tevens ben ik er mij van bewust, dat het boek dat voor de auteur Jacques Van Mello, vele maanden opzoekingswerk heeft gevergd, een waardevol geschenk is van hemzelf aan ons allen, die Geraardsbergen, de oudste 'nieuwstad' in Vlaanderen een warm hart toedragen.

In tegenstelling met zijn vorig werk: «Analytische bibliografie van de stad Geraardsbergen, 1068-1974» dat op wetenschappelijke wijze onze stad belicht; visualiseert de auteur ons nu, voor het eerst in woord én beeld en in soms anekdotisch bestek Geraardsbergen zoals het er tot rond de
vijftiger jaren uitzag.

Voor alle nieuwkomers, en dus ook voor mezelf, zal deze uitgave een zeer nuttige en interessante inspiratiebron zijn, die ons de nieuwe kern van de sedert 22 maart 1977 grotere stad, beter zal leren kennen. Voor alle oud-Geraardsbergenaars zal deze uitgave een uniek aandenken zijn ... en blijven aan de plaats waar ze eens het levenslicht mochten aanschouwen.

Geraardsbergen, nu officieel en tot een grotere identiteit uitgegroeid, is in grote trekken — zo leert ons de geschiedenis — steeds het middelpunt, dé trekpleister geweest voor vele van de ons omringende bewoners. Denk maar enerzijds, aan de jaarmarkten en den 'Eersten Toog'. En in veel dorpen werden, en worden nü nog, het Tonnekenbrand met vreugdevuren beantwoord. Alhoewel het hier om een 'costume' of oud gebruik gaat, is de oorsprong van dit vuurmaken niet ontsproten uit de eendracht én de samenhorigheid die er destijds bestond, elkaar in geval van nood of tegenspoed, door middel van vuurhaarden en grote fakkels op te roepen tot wederzijdse hulp !

Dat ook Geraardsbergen anderzijds, in mindere of meerdere mate, belangstelling had voor eigendommen die buiten de stadsgrenzen lagen valt niet te betwijfelen. Had bijvoorbeeld, de St.-Adriaansabdij, die niet weg te denken is uit de stadsgeschiedenis, geen eigendommen en leengoederen buiten zijn stadsmuren die ze al dan niet ten geschenke gekregen had van de Franse koningen, de graven van Vlaanderen of de heren van Boulare?

Zelfs het Raspaillebos werd destijds, in 1392, door de abdij aangekocht van de heer van Viaene. Denken we verder nog aan de vele landerijen zoals het Hof ten Broucke (Onkerzele), het Hof ter Schueren (Aspelare), het Hof te Coppenholle (Moerbeke) en de molens te Onkerzele, te Overboelare en te Zandbergen. Zelfs de Oudenberg, waarop de Geraardsbergenaars zich in tijden van nood ter verdediging terugtrokken lag buiten de stadsgrenzen.

Dit alles, om U aan te tonen dat het spreekwoord — niets nieuws onder de zon — ook op de stad Geraardsbergen van toepasselijk kan gebracht worden.

Laat ons hopen dat de Geraardsbergenaars die het steeds goed met elkaar gemeend hebben, dat de voltallige bevolking steeds het citaat van Sanderus (1735): «... een volk dat ten allen tijde ene verwonderingswaardige standvastigheid heeft laten blijken ...» in dachtig mag blijven. Mogen we samen, bij het bekijken van de vergeelde foto's uit ons rijke stadsverleden, van vóór en né de — belle époque — inzien dat het 'jaar van het dorp' in welk teken 1978 is uitgeroepen, niet de vooruitgang betekent ten koste van ... maar ten gunste van ons.

Om te eindigen, wil ik samen met U, en met de bekende letterkundige Fernand, Victor Toussant van Boulare, uit Geraardsbergs' bloed ontsproten; de kamproep uiten :

«GEERAARDSBERGENIN VLAANDEREN, ... WANT ZOÓ ZIJT GE ONSTERFELIJK ...»
d'autres ouvrages de Jacques Van Mello
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: