livres. lus. approuvés.
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Brieven aan een jongen socialist
Cartonné / 104 pages / édition de 1945
langue(s) : français
dimensions : 184 (h) x 140 (l) x 7 (ép) mm
poids : 158 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
Hier vindt de lezer gebundeld de Brieven aan een jongen Socialist, die Cam. Huysmans in den loop van 1939 in De Volksgazet publiceerde.
In deze brieven worden zeer verscheidene onderwerpen behandeld. Zij zijn in dit boekje samengebracht. De politieker Huysmans aarzelt niet zijn opvattingen van 1939 te confronteeren met het uitzicht der feiten in 1945.

Alle bleven ongewijzigd, uitgenomen brieven 3 en 8, waarvan het slot werd geschrapt, uit gebrek aan plaatsruimte. Het herdrukken van deze brieven schenkt den uitgever bovendien de gelegenheid aan te toonen welke de houding is geweest van den moralist Huysmans, ten overstaan van de moreele crisis, die den nieuwen oorlog voorafging.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: