Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Zo was... Borgerhout
Cartonné / 76 pages / édition de 1972
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9061740061
EAN : 9789061740063
dimensions : 162 (h) x 240 (l) x 10 (ép) mm
poids : 325 grammes
DISPONIBLE
très bon état
24,95 EUR
référence : 1014199
Tous les prix incluent la TVA
Postkaarten en foto's van Borgerhout vergen wel een kleine Inleiding, vooral dient men daarbij een en ander te weten van het oorspronkelijk Borgerhout. Het grondgebied dat bij wet van 13 juni 1836 een eigen gemeentelijk bestaan kreeg, had een oppervlakte van 279 ha. 23 a. Het was een van de kleinste gemeenten van de provincie Antwerpen. Geheel dit grondgebied werd afgenomen van Deurne, dat toen nog een 1.427 ha. overhield.

Op een klein hoekje na was het grondgebied van Borgerhout afgebakend door drie waters, 't Vormde een driehoek met een punt noordwaarts gericht en een zuidelijke basis. Westwaarts vloeit de Potvliet alias Vuilbeek en oostwaarts stroomt het Groot Schijn, de oude Scinda. Eindelijk zuidwaarts, van Potvliet tot Schijn, ligt de oude Herentalse vaart, gegraven in de 15de eeuw, lopend van Wommelgem-Spulhuls (op het Schijn) tot op de Meir te Antwerpen.

De Herentalse vaart (waarvan we ook een afbeelding geven) zorgde ook voor zuiver water voor de Bleekhof. De grenzen van Borgerhout waren : westwaarts Antwerpen, ten Oosten Deurne en zuidwaarts weerom Antwerpen en Deurne met tussenbeide, over een geringe leemte, Berchem.

Later, in 1914, zal onze gemeente nog een deel van Deurnes grondgebied verwerven. Dat is het werk geweest van burgemeester Karei de Preter. Een aanwinst van 190 ha. met het Park Te Boelaar, dat een oppervlakte van 15 ha. bedroeg. Bij de aankoop waren er nog acht prachtige Llbanonceders In dit mooie park.

In het Natuurbeschermlngsjaar 1970 werd nog een prachteksemplaar afgezaagd, zodat er nu nog slechts vier over zijn.

De eredienst In onze gemeente klimt terug tot de stichting van de Kapel van O.L.Vrouw-van-VIctorle, In de archieven sinds 1536 bekend. Deze kapel stond ongeveer waar zich de huidige pastorij van O.L.Vrouw ter Sneeuw bevindt, tussen het Laar en de Turnhoutse baan.

In 1843 werd de kerk op het Laar gebouwd In neogotische stijl. Ze werd verwoest bij de beschieting van Antwerpen met vliegende bommen In, 1944. Ook het standbeeld van generaal Carnot verdween op het Laar, zodat het uitzicht er helemaal veranderde.

Omwille van de verdediging van Antwerpen In oorlogstijd, werden In het centrum van onze gemeente de straten heel smal gehouden, met vele hoeken en kanten, wat voorheen op krijgsgebled zijn belang scheen te hebben. Geleidelijk werden de straten verbreed. Wat de Turnhoutse baan betreft, was sinds 1911 al spraak van de verbreding. Op sommige plaatsen ziet men hulzen die toen reeds achteruit gebouwd werden. Borgerhout had ook vestingen en versterkte poorten op zijn grondgebied. We hadden er vier: Turnhoutse-, Herentalse-, Leopold- en Loulsapoorten.

Door de aanwezigheid van de poorten en ook door de aanleg van de spoorweg was onze gemeente letterlijk In twee gesneden. In het centrum had men de blekerlj, de Bouglefabrlek, sigarenmakerijen, meubelmakerijen en vooral de beenhouwers.

Van oudsher heette de Turnhoutsebaan "Borgerhout In de Beenhouwers" omdat hier de slachters hun kramen hadden waar de mensen uit Antwerpen hun vlees konden kopen.

Het volksleven was In onze gemeente zeer Intens. Het kon moeilijk anders, want de mensen van de bulten die [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: