Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Het Brabants Fauvisme : De verzameling François Van Haelen
Broché / 196 pages / édition de 1994
langue(s) : néerlandais
éditeur : Gemeentekrediet
ISBN : 9050661327
EAN : 9789050661324
dimensions : 296 (h) x 245 (l) x 18 (ép) mm
poids : 1290 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
toen het gemeentekrediet in 1979 in de tentoonstellingsgalerie in de Passage 44 De Brabantse Fauvisten toonde, had een breed publiek voor het eerst de gelegenheid kennis te maken met het fleurige werk van deze soms wat vergeten schildersgroep. Het succes van die tentoonstelling wees op de grote waardering die bij het publiek leeft voor deze kunst.

Het is niet onze bedoeling die tentoonstelling nog eens over te doen. Het Gemeentekrediet reageerde positief op het voorstel van de gemeente Beersel om de aandacht te vestigen op een bepaald, maar zeer belangrijk aspect van het Brabants fauvisme, namelijk de rol van de industrieel François Van Haelen, één van de grote Brusselse brouwers in het begin van de eeuw, als mecenas voor vele jonge kunstenaars. Dit initiatief voegt een belangrijke dimensie toe aan onze kennis van het Brabants fauvisme, en meer in het algemeen, van het artistieke leven in België in het begin van de twintigste eeuw.

Men vergeet inderdaad al te vaak hoe belangrijk de rol van bepaalde verzamelaars, het weze dan een persoon of een bedrijf, voor sommige kunstenaars wel geweest is. François Van Haelen is niet alleen een voorbeeld van dit individuele mecenaat, als koper en verzamelaar, hij gaf er een sociale dimensie aan door zijn verzameling toegankelijk te maken voor belangstellenden en voor de scholen uit de buurt! De maatschappelijke bezorgdheid en verantwoordelijkheid waarvan hij zo blijk gegeven heeft, droeg zeker bij tot de beslissing van het Gemeentekrediet dit Beerselse initiatief te steunen. Het resultaat is een dubbeltentoonstelling waarvan een deel, in de zomer in het Teirlinckhuis in Beersel getoond wordt en het tweede en meer volledige deel in onze tentoonstellingsgalerie. Wij danken dan ook de gemeente Beersel, de Vlaamse Gemeenschap en de vele verzamelaars en instellingen die hun medewerking verleend hebben.

Op deze manier blijft het Gemeentekrediet zorgen voor de promotie van onze kunst. In dit geval krijgt deze zorg een internationale dimensie waarover wij ons alleen maar kunnen verheugen. Dank zij de synergie, ook op het gebied van het cultuurbeleid, binnen de internationaal gestructureerde Gemeentekrediet-groep, kan deze tentoonstelling in samenwerking met de Luxemburgse bank, bil, opgenomen worden in het programma van het Europese Culturele Jaar 1995 van Luxemburg. Aldus zal de eerste presentatie van de Brabantse fauvisten in het buitenland, in de herfst van 1995, meteen een Europees evenement zijn.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: