Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Brugge in oude prentkaarten deel 1
Cartonné / 154 pages / édition de 1989
langue(s) : néerlandais
ISBN : 9028819010
EAN : 9789028819016
dimensions : 150 (h) x 208 (l) x 14 (ép) mm
poids : 375 grammes
DISPONIBLE
très bon état
17,95 EUR
référence : 1013178
Tous les prix incluent la TVA
De opzet van dit boekje, waarvan de afbeeldingen hoofdzaak en de daarbij geplaatste teksten bijzaak zijn, was een beeld te geven van het uiterlijk van en het leven te Brugge, gedurende de periode van 1880 tot 1930, aan de hand van prentbriefkaarten.

Voor de stad Brugge was deze periode een tijd van ontwaken uit een kwijnende slaap en een tijd van heropstan-ding. De stad werd zich geleidelijk aan bewust van haar vroegere grootheid, haar gaaf bewaard middeleeuws uitzicht en haar vele kunstschatten, die zij uit haar glorievolle dagen had weten te bewaren. Ook van de nabijheid van de zee, die eens van Brugge een wereldhaven en een handelsmetropool maakte. In die járen begon tevens de uitbreiding van de oude stad buiten haar eeuwenoude stadswallen. De aangrenzende gemeente Sint-Pieter-op-de-Dijk werd aangehecht evenals het grondgebied, dat nu Zeebrugge geworden is en waar een nieuwe zeehaven ontstond. En tussen de oude stad en de zeehaven werd een nieuw kanaal voor zeeschepen gegraven. Brugge beleefde een periode van zelfbewustwording, van handels- en industriële ontwikkeling, van internationaal befaamd kunst- en toeristencentrum.

Van de stad Brugge is in die tijd een ontelbaar aantal zichtkaarten gemaakt en verzonden; door de Bruggelingen zelf, maar vooral door de vele bewonderende toeristen met hartelijke groeten aan achtergebleven huisgenoten of vrienden en kennissen. Meestal waren het prentkaarten met afbeeldingen van de voornaamste gebouwen, als het Belfort, de monumentale kerken, de middeleeuwse stadspoorten, of van toeristische trekpleisters als de Markt, de Burg, het Jan van Eyckplein, het Minnewater, het Begijnhofjenzovoort. Deze monumenten en pittoreske plaatsen zijn gelukkig goed bewaard gebleven en ze hebben daarenboven slechts geringe wijzigingen ondergaan; ze krijgen in ons boekje dan ook slechts een beperkte ruimte toebedeeld. Bij de samenstelling van dit album ging onze belangstelling meer uit naar de prentkaarten met afbeeldingen van gewijzigde topografische situaties, ve.dwenen gebouwen en facetten van het leven te Brugge vóór en na de eeuwwisseling. Ook enkele gebeurtenissen, waarvan prentkaarten bestaan, genoten onze aandacht.

Door straten en pleinen van de oude stad Brugge gaan we rondzwerven met verwaarlozing van een chronologische volgorde, omdat de tijd in de omschreven periode slechts langzaam is voortgeschreden. Een uitgestippelde route werd evenmin gevolgd. Alleen de alfabetische orde van de namen van straten en pleinen, waarvan afbeeldingen werden opgenomen, speelde bij de ordening een rol.

De oude garde zal bij het bekijken van dit boekje wellicht met een zekere weemoed terugdenken aan de door hen zelf beleefde periode, toen het in onze stad nog mogelijk was, zelfs midden op de rijweg, rustig te lopen of zelfs een praatje met vrienden en kennissen te maken, zonder veel stoornis van het verkeer. Het jongere geslacht zal in dit boekje kunnen zien hoe weinig het Brugse stadsbeeld is veranderd en hoe goed de stad haar vroegere karakter heeft behouden, niettegenstaande de geweldige maatschappelijke evolutie en het feit dat Brugge twee wereldoorlogen en twee jarenlange bezettingen van vijandelijke legers heeft meegemaakt.

Toen ik, met het oog op het samenstellen van een „Brugge-album”, de eigen verzameling prentkaarten wilde uitbreiden, ondervond ik bereidwillige bijdragen van de heren A. De Blieck, J. Callebaut, H. Demarest en G. De Waele, alsmede van de bibliotheek en van het cultuurarchief en van het cultuurpatrimonium van de provincie West-Vlaanderen. Aan deze personen en instellingen ben ik oprechte dank verschuldigd.

De aldus ontstane verzameling bezorgde me „l’embarras du choix”. Vele tientallen kaarten dienden afgestoten, wilde ik mij tot het voorgeschreven aantal beperken. Na een eerste schifting bleven er zelfs nog genoeg kaarten over om niet één, maar twee boekjes te vormen. De keus was niet altijd gemakkelijk en het viel me soms zwaar bepaalde kaarten niet te kunnen opnemen.

Het stemt tenslotte zowel de samensteller als de uitgever tot grote voldoening, dat de burgemeester van Brugge, de heer Michel Van Maele, een kort „woord vooraf’ heeft geschreven en wij betuigen hem voor de bereidwilligheid, waarmede hij dit heeft gedaan, mede namens de uitgever, onze welgemeende dank.
d'autres ouvrages de A. Schouteet
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: