Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
Gotische Architectuur in België
Relié / 240 pages / édition de 1997
langue(s) : néerlandais
éditeur : Lannoo
ISBN : 9020931628
EAN : 9789020931624
dimensions : 336 (h) x 255 (l) x 27 (ép) mm
poids : 2190 grammes
DISPONIBLE
comme neuf
47,95 EUR
référence : 1013688
Tous les prix incluent la TVA
De term gotiek is etymologisch noch bouwkundig eenvoudig te omschrijven. Het woord zou voor het eerst in Italië opduiken, waar de gotische stijl, uitgezonderd in het noorden van het schiereiland, eigenlijk nooit ingeburgerd raakt en de architecturale structuur niet echt geassimileerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hun afkeuring voor deze stijl samenvalt met het begin van de Toscaanse proto-Renaissance van Petrarca en Cimabue. Filarete ziet er rond 1460 slechts “een hoop rommel” in, naar hier gebracht door een “barbaars volk” en Vasari zal honderd jaar later de stilegotico koudweg afwijzen. De Italiaanse humanisten, die over de Middeleeuwen heen terug willen aanknopen met het antieke verleden, hebben alleen maar misprijzen voor deze decadente kunst, die ze tegenover de Renaissance van hun beschaving plaatsen. Ze schrijven haar overigens ten onrechte toe aan de Germanen, terwijl het gotisch fenomeen in het noorden van Frankrijk ontstaat in het tweede derde van de 12de eeuw. In werkelijkheid verschilt het opus francigenum aanzienlijk van het “Romeinse” en zelfs Romaanse concept. De “gotisch” geheten kunst (de Franse term duikt circa 1440 in filologische kringen op) is een typische creatie uit het noorden van West-Europa, waar ze aan de grondslag van een specifieke cultuur zal liggen. Kortom, het woord “gotiek” is historisch niet ernstig gefundeerd, maar is thans wel een algemeen aanvaarde term.

De gotische architectuur daarentegen vormt wel een coherent concept, dat haar wortels in een hoogproductieve Romaanse wereld heeft. De ontwikkeling van de gotische bouwstructuur verloopt evenwel niet rechtlijnig, maar is het gevolg van min of meer schuchtere experimenten en van veel meer mislukkingen dan we kunnen vermoeden. Ze vervolmaakt zich in de loop van twee, drie generaties en komt tot volle bloei tijdens de post-Chartresiaanse periode: de kathedraal van Amiens (vanaf 1220) geldt hierbij als het meest klassieke voorbeeld.

Het proces begint met het progressief werken aan een stenen overwelving, waarvan men de druk tracht te beheersen. De implicaties hiervan op de overige bouwonderdelen zetten zich geleidelijk door. Het gebruik van spitsboogvormen voor het gewelf maar ook voor de bogen en vensters, vol-staat niet om reeds van een gotische structuur te spreken, ook al werken deze mee om de zijwaartse druk recht naar beneden te leiden en zo voor een betere stabiliteit te zorgen. Overigens zullen de rond- en korfboog terug in ere hersteld worden in de laatgotische periode.

De ontwikkeling van een nieuw overwelvings-tvpe gebeurt langzaam maar zeker. Vroeger oefende het Romaanse tongewelf, zelfs het spitstongewelf, een constante druk uit op de gehele lengte van het schip. Dat vergde zware, nagenoeg gesloten muren, gesteund door tribunes en/of steunberen. De volgende stap, het vierkant kruisgewelf, heeft al een meer uitgesproken vorm maar behoudt zijn massieve compactheid. De druk is nog aanzienlijk groot al wordt hij beter afgeleid naar de hoeken.
d'autres ouvrages de Thomas Coomans
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: